Podróże i sport

Warto zadbać o to, by nieprzewidziane wydatki nie zakłóciły Twoich planów.

Dlatego dajemy Ci następujące rozwiązania:

 • Ergo Podróż
 • Ergo Sport

Ergo Podróż

Dla tych z Państwa, którzy wybierają się w zagraniczną podróż, proponujemy pakiet Ergo Podróż, który zapewnia kompleksową ochronę. Dostępny jest w trzech wariantach oferujących różny zakres i sumy ubezpieczenia.

W razie wypadku, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance na numer +48 58 550 7 012 . Centrum działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy podać koordynatorowi swoje imię, nazwisko, numer polisy i telefon kontaktowy, a następnie opowiedzieć, co się stało. Koordynatorzy Centrum szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co dalej należy zrobić.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
 • kontakt z najbliższymi krewnymi poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczeń ERGO Podróż

Ergo Sport

Osobom aktywnie uprawiającym sport oferujemy całkiem nowy pakiet ubezpieczeń – Ergo Sport. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które uprawiają sport regularnie lub sezonowo.

Wybierając Ergo Sport otrzymasz:

 • pełną ochronę podczas uprawiania sportu zarówno prywatnie, jak i zawodowo;
 • pełną ochronę w trakcie uprawiania dyscyplin rekreacyjnych, ryzykownych lub ekstremalnych;
 • pomoc Centrum Alarmowego przez całą dobę 7 dni w tygodniu;
 • indywidualny plan rehabilitacji przygotowany przez wyspecjalizowaną placówkę medyczną;
 • wsparcie finansowe, jeżeli Twój stan zdrowia uniemożliwia przeprowadzenie rehabilitacji;
 • wysokie sumy ubezpieczenia sprzętu sportowego;
 • szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych i rozszerzeń;
 • szeroki zakres usług assistance;
 • trzy warianty ubezpieczenia – możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Rodzaje urazów objętych ubezpieczeniem rehabilitacji oraz organizacji i pokrycia kosztów związanych z rehabilitacją (ubezpieczenie Świadczenie) przedstawia poniższa tabela:

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczeń ERGO Sport