Skip to main content

Biznes

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy w ramach pakietu gwarantuje atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie firmowych samochodów. Dotyczy to także pojazdów będących przedmiotem leasingu. Dla samochodów posiadających 2-letnią bezszkodową historię ubezpieczenia oferujemy 60% zniżki.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00

Moja firma

Jest to zupełnie nowy pakiet oferujący kompleksowe ubezpieczenie majątku zarówno prywatnego, jak i służącego do wykonywania działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • posiadają maksymalnie 15 pojazdów
 • posiadają w ramach jednej lokalizacji majątek o wartości nie większej niż 4 000 000 zł.

Moja Firma składa się z 7 ubezpieczeń głównych i 7 ubezpieczeń dodatkowych.

W ubezpieczeniu mienia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące rodzaje mienia:

 • budynek/lokal/mieszkanie
 • architektura posesji
 • wyposażenie
 • rzeczy osobiste
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • wartości pieniężne
 • gotówka
 • antyki, dzieła sztuki, kolekcje.

Dostępne są następujące warianty ubezpieczenia mienia:

Ubezpieczenie AC pojazdu, OC oraz NNW dostępne są w trzech wariantach:

Moja Firma to także szeroki zakres car assistance

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń pozakomunikacyjnych Moja Firma
pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczeń komunikacyjnych Moja Firma
pobierz

Hestia Biznes

Zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorstwa, dlatego posiada zdecydowanie szerszy zakres ubezpieczenia.

Oferuje ubezpieczenie:

 • mienia od zdarzeń losowych,
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • mienia od wandalizmu,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia,
 • szyb od stłuczenia lub pęknięcia
 • sprzętu elektronicznego,
 • mienia od wszystkich ryzyk,
 • cargo oraz
 • biznes assistance.

Dedykowana jest małym i średnim przedsiębiorstwom. Posiada bardzo szeroki zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes
pobierz

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00