Biznes

Ubezpieczenie firmy w ramach pakietu gwarantuje atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie firmowych samochodów.

Dotyczy to także pojazdów będących przedmiotem leasingu. Dla samochodów posiadających 2-letnią bezszkodową historię ubezpieczenia oferujemy 60% zniżki.

Moja Firma

Jest to zupełnie nowy pakiet oferujący kompleksowe ubezpieczenie majątku zarówno prywatnego, jak i służącego do wykonywania działalności gospodarczej. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • posiadają maksymalnie 15 pojazdów
 • posiadają w ramach jednej lokalizacji majątek o wartości nie większej niż 4 000 000 zł.

Moja Firma składa się z 7 ubezpieczeń głównych i 7 ubezpieczeń dodatkowych

Moja Firma Tabela Ergo Hestia

Ubezpieczenia dodatkowe Moja Firma Ergo Hestia

W ubezpieczeniu mienia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące rodzaje mienia:

 • budynek/lokal/mieszkanie
 • architektura posesji
 • wyposażenie
 • rzeczy osobiste
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • wartości pieniężne
 • gotówka
 • antyki, dzieła sztuki, kolekcje.

Dostępne są następujące warianty ubezpieczenia mienia:

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie AC pojazdu, OC oraz NNW dostępne są w trzech wariantach:

OC

Auto casco moja firma

AC

ubezpieczenie oc moja firma

NNW

NNW moja firma

Moja Firma to także szeroki zakres car assistance

Car assistance

Car assistance 2

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczeń pozakomunikacyjnych Moja Firma

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczeń komunikacyjnych Moja Firma

Hestia Biznes

Zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorstwa, dlatego posiada zdecydowanie szerszy zakres ubezpieczenia. Oferuje ubezpieczenie:

 • mienia od zdarzeń losowych,
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • mienia od wandalizmu,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia,
 • szyb od stłuczenia lub pęknięcia
 • sprzętu elektronicznego,
 • mienia od wszystkich ryzyk,
 • cargo oraz
 • biznes assistance.

Dedykowana jest małym i średnim przedsiębiorstwom. Posiada bardzo szeroki zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes