Kompleksowe ubezpieczenie samochodu zapewnia ochronę w ramach:

 • obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • AC,
 • ubezpieczenia szyb,
 • NNW kierowcy i pasażerów,
 • assistance z każdego miejsca.

Zakres ubezpieczenia dobierzemy zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Ubezpieczenia pakietowe gwarantują konkurencyjną składkę oraz doceniony przez Klientów i nagrodzony godłem TERAZ POLSKA system likwidacji szkód.

Możemy zagwarantować ochronę utraty zniżki, co oznacza, że przy jednej szkodzie w ciągu roku zachowują Państwo dotychczasowy poziom zniżek.

Dzięki wykupieniu klauzuli stałej sumy ubezpieczenia gwarantujemy zachowanie wartości pojazdu ustalonej w dniu zawierania ubezpieczenia. Szczególnie polecamy tę opcję dla samochodów nowych, których utrata wartości w ciągu roku może wynieść nawet 30%.

Nowi klienci indywidualni otrzymują od nas 60% zniżki już po 3 latach bezszkodowej jazdy. Małym i średnim przedsiębiorstwom proponujemy zniżkę w wysokości 60% już po 2 latach bezszkodowej jazdy danym pojazdem.

Kupując OC posiadacza pojazdu w ERGO Hestii, zyskujesz nową usługę w dotychczasowej cenie – Bezpośrednią Likwidację Szkód. Od teraz, gdy ktoś spowoduje kolizję i uszkodzi Twoje auto, nie musisz kontaktować się z towarzystwem ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. ERGO Hestia zajmie się wszystkimi formalnościami i wypłaci Ci odszkodowanie.

Zależy Ci na pełnej ochronie od wszystkich ryzyk (tzw. ubezpieczenie All risk) oraz szerokim assistance? Wybierz pakiet Ergo 7 (ubezpieczenie indywidualne) lub Moja Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Hestia 7
Ergo 7
Hestia 1
Ergo 1

AC

W ramach ubezpieczenia autocasco możesz ubezpieczyć samochód wraz z wyposażeniem podstawowym, a także jego wyposażenie dodatkowe. Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe wskutek:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz,
 • pożaru, wybuchu lub nagłego działania sił przyrody, a także działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie chroni na terenie Europy (poza niektórymi krajami byłego ZSRR) oraz Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela i Iranu.

Sposób ustalenia rozmiaru szkody można określić w jednym w trzech wariantów – serwisowym, sieci partnerskiej oraz kosztorysowym.

Możesz także ubezpieczyć bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie lub bagażniku zewnętrznym. Istnieje także możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o stałą sumę ubezpieczenia, która gwarantuje utrzymanie wartości pojazdu z dnia zawarcia ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania polisy.

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Małych i Średnich Przedsiębiorców

OC

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z pózn. zmianami).

Szyby samochodowe
Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz boczne ubezpieczonego pojazdu.
Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.
Ubezpieczenie chroni przez szkodami powstałymi na terenie RP.
Można je zakupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

NNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w czasie jazdy po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju w czasie podróży.

Ubezpieczenie obejmuje także nieszczęśliwe wypadki, do których doszło w czasie bieżącej obsługi pojazdu wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości (np. tankowanie benzyny).

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Assistance

W ramach usług Hestia Car Assistance zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w kraju i za granicą. Ubezpieczenie można wykupić w jednym z trzech wariantów, najbardziej dopasowanym do potrzeb.
Dodatkowo do ubezpieczenia OC proponujemy Mini Assistace.

tabela assistance

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców