Zdrowie i życie

ERGO 4 – Indywidualne ubezpieczenie na życie

Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca najważniejsze elementy takie jak życie, poważne zachowanie, zdrowie dziecka oraz uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy. Dla każdego elementu przewidziano trzy warianty ubezpieczenia, aby móc wybrać najlepszą opcję dostosowaną do potrzeb ubezpieczającego. Wybierając ERGO 4 można zabezpieczyć całą rodzinę od trudności finansowych, które mogą pojawić się w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń.

Wypadkom w pracy każdego roku ulega aż 80 tysięcy Polaków, kolejne 40 tysięcy zostaje ofiarami wypadków komunikacyjnych. Ubezpieczenie w ramach pakietu ERGO 4 zapewni gwarancję zabezpieczenia finansowego w przypadku niezdolności do wykonywania pracy, wypadku komunikacyjnego czy wskutek choroby.

Z kolei ubezpieczenie na życie oferuje zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci bliskich W ramach ERGO 4 można ochronę można kontynuować aż do 100 roku życia. Można więc rozpatrywać je jako zabezpieczenie na daleką przyszłość.

Poważne zachorowanie to wsparcie finansowe nawet do 200 tysięcy złotych, w sytuacji, gdy będzie konieczne drogie leczenie. Ubezpieczenie obejmuje aż 50 chorób. Również zdrowie dzieci jest istotne. W ramach tego pakietu można ubezpieczyć dziecko od nieszczęśliwych wypadków i poważnych chorób, w tym nowotworów.

Wszystko o Ubezpieczeniu ERGO 4

Hestia Razem

Hestia Razem to doskonała alternatywa dla grupowego ubezpieczenia na życie. Dzięki temu, że oferuje wiele wariantów, każdy może dobrać najbardziej optymalny dla siebie. Umowa zawierana jest w prosty sposób, formalności ograniczone są do minimum.

Ubezpieczenie dedykowane jest osobom w wieku 18-63 lata, m.in. do:

  • osób, które nie korzystają z ubezpieczenia grupowego w swoim miejscu pracy,
  • osób uprawiających wolne zawody,
  • przedsiębiorców prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
  • rolników,
  • studentów,
  • mikroprzedsiębiorstw,
  • osób poszukujących pracy.

Dokładny opis poszczególnych wariantów ubezpieczenia znajduje się w załączniku:
Zakres świadczeń w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie Hestia Razem

Zobacz Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Ergo Sport