Altima

Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie dla każdego. Zakres obejmuje śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku wypadku komunikacyjnego. Świadczenie wynosi 101 000 zł przy rocznej składce 120 zł. Umowa zawierana jest na rok. Zawarcie umowy zajmie tylko chwilę – nie ma ankiety medycznej ani badań lekarskich.  Altima może stanowić uzupełnienie ubezpieczenia w ramach pakietu Hestia 7 lub ubezpieczenia komunikacyjnego. Polecamy je także osobom aktywnym i dużo podróżującym.

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Aspira

Optymalne ubezpieczenie ochronne, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy niskiej składce. Dzięki gwarancji uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego, pozwala na zachowanie stabilności finansowej w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym, takim jak:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym,
 • trwałe inwalidztwo lub trwała niezdolność do pracy wskutek wypadku,
 • złamanie kości wskutek wypadku,
 • poważne zachorowania,
 • przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciela na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
 • leczenie szpitalne.

Aspira może stanowić naturalne zabezpieczenie dla osób spłacających kredyt. Adresowana jest do osób w wieku 18-65 lat.

Zobacz Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Hestia Razem

Hestia Razem to doskonała alternatywa dla grupowego ubezpieczenia na życie. Dzięki temu, że oferuje wiele wariantów, każdy może dobrać najbardziej optymalny dla siebie. Umowa zawierana jest w prosty sposób, formalności ograniczone są do minimum.

Ubezpieczenie dedykowane jest osobom w wieku 18-63 lata, m.in. do:

 • osób, które nie korzystają z ubezpieczenia grupowego w swoim miejscu pracy,
 • osób uprawiających wolne zawody,
 • przedsiębiorców prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 • rolników,
 • studentów,
 • mikroprzedsiębiorstw,
 • osób poszukujących pracy.

Dokładny opis poszczególnych wariantów ubezpieczenia znajduje się w załączniku:
Zakres świadczeń w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie Hestia Razem

Zobacz Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Duo Protect

Zapewnia Ubezpieczonemu i jego bliskim poczucie bezpieczeństwa, gwarantując zabezpieczenie ściśle określonego dochodu, obliczanego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego z członków rodziny (wiek, okres nauki, spłata kredytu, itp.). W ten sposób bliscy Ubezpieczonego będą w stanie utrzymać zaplanowany standard życia.

Ubezpieczenie jest proste i zrozumiałe. Zapewnia ochronę na wypadek dwóch najważniejszych zdarzeń, jakie mogą pozbawić rodzinę dochodów – niezdolności do pracy lub śmierci wskutek wypadku bądź choroby.

Zobacz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect

Ergo Sport