Dom lub mieszkanie możesz ubezpieczyć w Hestii w ramach atrakcyjnych pakietów:

Hestia 1
Hestia 7
Ergo 7
Ergo 1

Możesz także ubezpieczyć mieszkanie lub dom bez pakietu.

Mój Dom

Mój Dom to najprostsze ubezpieczenie domu lub mieszkania od zdarzeń losowych. W jego ramach ubezpieczysz dom lub mieszkanie wraz z elementami wykończenia i urządzeniami technicznymi. Ubezpieczenie może zostać zawarte nawet na 3 lata.

Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mój Dom