Skip to main content

Pakiety

Pakiety Ergo Hestii

Dzięki wykupieniu ubezpieczenia w ramach pakietu zyskujesz:

 • optymalnie dobrany zakres ubezpieczenia,
 • najkorzystniejszą składkę,
 • wygodne rozwiązanie – wszystkie ubezpieczenia możesz wykupić w jednym miejscu.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00

Hestia 7 – najbardziej rodzinne ubezpieczenie

Pakiet nagrodzony Godłem Promocyjnym Teraz Polska zapewnia kompleksową ochronę Twojej rodziny i majątku.

W ramach pakietu Hestia 7, ubezpieczysz:

 • dom lub mieszkanie wraz ze stałymi elementami,
 • mienie ruchome,
 • obiekty małej architektury,
 • oszklenia – m.in. szyby okienne i drzwiowe, szyby stanowiące elementy składowe mebli, lustra, płyty grzewcze,
 • mienie podręczne,
 • dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • ochronę prawną,
 • samochód.

Dodatkowo pomoc w nagłych sytuacjach zagwarantuje kompleksowy assistance:

 • SOS assistance
 • Home assistance
 • Medical assistance

Centrum Alarmowe Assistance
+48 58 550 7 012

W razie wypadku, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance na numer +48 58 550 7 012. Centrum działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy podać koordynatorowi swoje imię, nazwisko, numer polisy i telefon kontaktowy, a następnie opowiedzieć, co się stało. Koordynatorzy Centrum szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co dalej należy zrobić.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
  dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem
 • leczenia,
  kontakt z najbliższymi krewnymi poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
  inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakietu Ubezpieczeń Hestia 7
pobierz

Ergo 7 – najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb

Jest to innowacyjne ubezpieczenie, którego zakres możesz w prosty sposób dopasować do swoich potrzeb.

W ramach pakietu Ergo 7, ubezpieczysz:

 • dom lub mieszkanie,
 • domek letniskowy,
 • dom w budowie,
 • budynki gospodarcze (np. garaż wolnostojący),
 • elementy wykończenia, np. wykładziny, powłoki malarskie, wewnętrzne: drzwi, okna, rolety,
 • urządzenia techniczne, np. instalacje, baterie słoneczne, sieć wodno-kanalizacyjną lub grzewczą,
 • wyposażenie, np. przedmioty użytku domowego, meble, sprzęt RTV i AGD,
 • rzeczy osobiste, np. odzież, biżuterię, zegarki, sprzęt: elektroniczny, komputerowy, sportowy,
 • dzieła sztuki, antyki, kolekcje, np. obrazy, grafiki, monety, znaczki pocztowe,
 • architekturę ogrodu, np. ogrodzenie, altany, meble ogrodowe, wyposażenie placu zabaw,
 • przedmioty ze szkła, np. lustra, szyby kominkowe,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC),
 • zdrowie i życie (NNW),
 • samochód.

Każde z ryzyk dostępne jest w trzech wariantach:

Dom i mieszkanie możesz ubezpieczyć w jednym z trzech dostępnych wariantów:

Dom w budowie i domek letniskowy możesz ubezpieczyć w ramach jednego z dwóch wariantów:

Ubezpieczenie samochodu także dostępne jest w trzech wariantach dla każdego z ryzyk

W ramach pakietu dostępne są także ubezpieczenia dodatkowe:

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń pozakomunikacyjnych Ergo 7
pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczeń komunikacyjnych Ergo 7

pobierz

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00

Hestia 1 – najprostszy pakiet ubezpieczeń

Pakiet Hestia 1 daje możliwość szybkiego i wygodnego ubezpieczenia:

 • domu lub mieszkania wraz ze stałymi elementami,
 • mienia ruchomego,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • OC w życiu prywatnym,
 • samochodu.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1
PDF 241 KB
pobierz

Ergo 1 – nowy, prosty pakiet podstawowych ubezpieczeń

W ramach pakietu Ergo 1 ubezpieczysz:

 • dom i mieszkanie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • OC w życiu prywatnym,
 • OC komunikacyjne,
 • NNW kierowcy i pasażerów.

Dostępne warianty OC posiadacza pojazdu:

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Ergo 1
PDF 241 KB
pobierz

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
22 642 47 18

od poniedziałku do piątku w godzinah 10:00-20:00