Skip to main content

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek jej zakupu. Ubezpieczenie OC ważne jest przez 12 miesięcy i chroni ich posiadaczy przed negatywnymi skutkami wypadków samochodowych.

W przypadku losowych zajść na drodze, skutkujących poniesieniem przez nas szkód, mamy gwarancję ich rekompensaty w ramach wykupionej polisy. Kary za brak aktualnego ubezpieczenia są bardzo dotkliwe, co więcej oprócz standardowego mandatu możemy się również spodziewać kary, nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dodatkowo, kierowca z własnej kieszeni musi zapłacić za szkody wyrządzone podczas ewentualnego wypadku oraz ponieść koszty odholowania samochodu na parking strzeżony w momencie kontroli drogowej. Wiemy już zatem, jak ważne jest posiadanie aktualnego OC. Od czego wobec tego zależy jego wysokość?

Kryteria dotyczące wysokości składki OC można podzielić na dwa rodzaje: związane z pojazdem oraz odnoszące się do właściciela. Jednym z podstawowych kryteriów jest wiek właściciela pojazdu – im młodszy kierowca, tym wyższe ubezpieczenie. Data wydania prawa jazdy też jest nie bez znaczenia: mniejsze doświadczenie w prowadzeniu auta skutkuje przyznaniem wyższej polisy.

Na jej całkowity koszt wpływa także miejsce zamieszkania (kryterium związane z liczbą wypadków na danym obszarze), posiadanie rodziny (dzieci pozytywnie wpływają na troskę o bezpieczny styl jazdy) oraz dodatkowy kierowca (jeżeli będzie nim osoba, która dopiero co uzyskała prawo jazdy, polisa automatycznie wzrośnie). Kryterium najczęściej wpływającym na obniżenie składki ubezpieczeniowej są wypracowane zniżki, będące informacją o utrzymywanym dotychczas stylu jazdy.

Poza tzw. czynnikiem ludzkim, na wysokość składki wpływ mają również: marka i model samochodu (ponieważ OC przypisywane jest do konkretnego samochodu, a nie osoby), pojemność silnika (im większa moc, tym większej składki możemy się spodziewać) oraz przebieg (auta w słabym stanie technicznym potencjalnie są bardziej kolizyjne, co wpływa na wzrost polisy). Wyższej składki mogą spodziewać się również właściciele aut firmowych.

Z powyższego zestawienia jasno wynika, że wysokość składki ubezpieczeniowej OC zależna jest od mnóstwa czynników. Ubezpieczyciele siłą rzeczy dążą do maksymalizacji swoich zysków, natomiast użytkownicy aut do jak najbardziej korzystnego obniżenia składek.

Warto zatem przed wykupieniem polisy porównać oferty różnych firm. Niejednokrotnie zdarza się, że na obniżenie polisy wpływają takie czynniki, jak liczba rat czy forma płatności, a nawet posiadanie innych ubezpieczeń w tym samym miejscu, a więc czynniki stricte uzależnione od wyboru danego ubezpieczyciela.