Skip to main content

Prawo budowlane nakłada na właścicieli budynków obowiązek okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości. Podstawowymi elementami takich przeglądów są monitoring instalacji gazowych oraz czyszczenie przewodów kominowych, zarówno dymowych jak i spalinowych.

Cykliczne dokonywanie przeglądów jest ważne nie tylko w odniesieniu do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, ale również przez wzgląd na utrzymywanie bezpieczeństwa budynku.

Na czym konkretnie polegają czynności okresowych kontroli?

Przede wszystkim raz do roku należy wykonać kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych. Przeprowadzić ją mogą jedynie osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym względzie i z racji na to uprawnione do dokonywania dozoru eksploatacji urządzeń i instalacji oraz szczelności sieci gazowych.

Również raz w roku trzeba sprawdzić kondycję przewodów kominowych. Przewody dymowe i grawitacyjne mogą skontrolować specjaliści, posiadający uprawnienia mistrza rzemiosła kominiarskiego. Natomiast przewody kominowe monitorują osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej przeprowadza się co pięć lat, również przez odpowiednio wykwalifikowane organy. Dotyczy ona oporności izolacji i uziemień, prawidłowego działania instalacji i urządzeń oraz obecności środków ochronnych przez porażeniami, a także sprawności połączeń i zabezpieczeń.

Stan techniczny kotłów, opalanych paliwami nieodnawialnymi (ciekłymi lub stałymi o wydajności większej niż 100 kW) przeprowadza się do dwa lata, natomiast raz na cztery lata należy skontrolować kotły opalane paliwem nieodnawialnym o wydajności od 20 do 100 kW.

Bezpieczeństwo domu

Jak wygląda okresowe czyszczenie przewodów?

Poza regularnym przeprowadzaniem kontroli, należy również pamiętać o cyklicznym czyszczeniu instalacji. Przewody kominowe, opalane paliwem stałym, trzeba czyścić co trzy miesiące, natomiast w przypadku używania paliwa płynnego i gazowego: raz na sześć miesięcy.

Warto wiedzieć, że czyszczenie takie w domach jednorodzinnych i letniskowych oraz budynkach budowlanych może przeprowadzić osoba, nieposiadająca uprawnień kominiarskich.

Pamiętajmy, że okresowe przeglądy oraz regularne czyszczenie przewodów to podstawowy środek prewencyjny, chroniący przed powstawaniem pożarów. Dbajmy zatem o własne bezpieczeństwo!