Skip to main content

Assistance w domu to dodatkowe ubezpieczenie oferowane często w ramach szerszego pakietu ochrony. Pojawia się ono zwykle przy polisie ubezpieczenia nieruchomości. Zdarza się jednak również, że jest ono istotnym elementem dodatkowej ochrony prywatnego majątku przedsiębiorcy.

Assistance w domu ma wiele zalet. To dlatego mamy do czynienia z jego wciąż rosnącą popularnością. W większości przypadków to ubezpieczenie można dostosować do własnych potrzeb, dysponując w odpowiedni sposób jego elementami.

Assistance w domu – co to takiego?

Domowy Assistance pozwala na zyskanie dodatkowego wsparcia przez właścicieli mieszkania lub domu w sytuacjach losowych. Mowa jest tutaj m.in. o awariach sprzętu lub usterkach różnych instalacji.

Każdy z nas pamięta co najmniej jedno zdarzenie, w związku z którym potrzebna była pilna pomoc specjalisty. Awaria pralki lub lodówki? Uszkodzony kran lub przeciekający zawór, które doprowadziły do zalania sąsiadów? W tych i innych problemowych sytuacjach jest możliwe skorzystanie z Assistance w domu. To ubezpieczenie, które ma wiele zalet.

Szeroki zakres ochrony Assistance domowego

Assistance w domu zapewnia szeroki zakres ochrony. Dotyczy on nie tylko napraw różnego rodzaju sprzętów domowych i instalacji w miejscu ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa może obejmować także transport sprzętu AGD i naprawę w serwisie, pokrycie kosztów zakupu części zamiennych czy też interwencję ślusarza w razie problemów z kradzieżą kluczy, zatrzaśnięciem drzwi albo uszkodzeniem kluczy lub zamków.

naprawa sprzętu agd dzięki assistance do domu

Naprawa sprzętów i instalacji od ręki

Nagłe awarie sprzętów i instalacji nastręczają wiele trudności. Bardzo często szukając specjalistów, którzy podejmą się naprawy, musimy oczekiwać wiele godzin, a nawet dni, ze względu na ich zajęte terminy. Natomiast po wykupieniu Assistance w domu nie trzeba tracić czasu na szukanie fachowców. Wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy, by po przekazaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania uzyskać szybką pomoc, nawet tego samego dnia.

Ubezpieczyciele korzystają z bazy fachowców, którzy mają z nimi podpisane kontrakty. Co więcej, w takim przypadku nie trzeba się martwić jakością obsługi, bo są to sprawdzeni specjaliści, którzy już wielokrotnie pomagali przy usterkach i większych awariach. To inna sytuacja niż ta, w której korzystamy z wątpliwej jakości fachowców ogłaszających się na portalach online lub też z pomocy osób poleconych przez rodzinę lub znajomych. Trudno jest wówczas ocenić, czy dobrze poradzą sobie z danym problemem i naprawa nie będzie jednocześnie kosztowna.

Niska cena w stosunku do kosztów napraw

Assistance domowy to – w zależności od ubezpieczyciela i zakresu polisy – koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w skali roku. Takie rozszerzenie nie jest zatem drogie, biorąc pod uwagę korzyści, które można dzięki niemu zyskać. Często już jedna interwencja w skali roku przy rynkowej cenie kosztuje tyle, ile roczna opłata za polisę.

Gdy mamy do czynienia z kolei z większą awarią, wymagającą transportu sprzętu do serwisu lub zakupu drogich części zamiennych – już po jednej interwencji następuje zwrot wydatków na ubezpieczenie i to z nawiązką.

assistance domowe jakie są ograniczenia

Wysokie limity świadczenia na usługi

Assistance w domu to ubezpieczenie, które zapewnia wysokie limity świadczenia na usługi. W większości polis jest to kilka tysięcy złotych za serwis, a w skali jednego roku można skorzystać z pomocy ubezpieczyciela nawet kilka razy (w Ergo Hestia przy Home Assistance w ramach pakietu Moja Firma lub Ergo 7 jest to nawet łącznie 5.000 złotych do maksymalnie 3 usług w skali 12 miesięcy). To ważne, ponieważ trudno jest przewidzieć, czy w danym roku nie dojdzie do awarii różnych sprzętów jednocześnie.

Limitami objęte są ponadto wymiany części zamiennych. Najczęściej jest to od 100 do kilkuset złotych w ramach jednej naprawy. Dzięki temu przy niespodziewanej awarii nie będziemy musieli sięgać głęboko do kieszeni, a przy mniejszych usterkach – często nawet w ogóle.

co można dokupić do usługi assistance do domu

Assistance w domu – usługi dodatkowe

W ramach Assistance w domu możemy liczyć nie tylko na naprawę sprzętów i instalacji. Takie ubezpieczenie zapewnia również szereg usług dodatkowych. Doskonałym tego przykładem jest pomoc specjalisty IT, np. w skonfigurowaniu sprzętu lub odzyskaniu utraconych danych.

Pomocnym rozwiązaniem jest także wypożyczenie sprzętu na czas naprawy. Szczególnie często dotyczy to sprzętu biurowego, np. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych lub laptopów. W ten sposób zachowamy możliwość wykonywania obowiązków służbowych także wtedy, gdy miejscem działalności gospodarczej jest dom lub mieszkanie.

Pakiety Assistance w domu można rozszerzać tak, by były jak najlepiej dopasowane do naszych potrzeb. Ma to wpływ na wysokość składki odprowadzanej do ubezpieczyciela.

Czego nie obejmuje Home Assistance?

Przed wykupieniem polisy domowego Assistance warto wiedzieć o tym, czego ona nie obejmuje. Określają to Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli chodzi o Assistance od Ergo Hestii, w ramach pakietu Moja Firma na skorzystanie ze świadczenia nie można liczyć w przypadku:

  • wyrządzenia szkody umyślnie przez ubezpieczonego lub inną osobą przebywającą z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • szkód powstałych w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, sytuacją wyjątkową, lokautem, wojną domową lub niepokojami społecznymi,
  • szkód powstałych ze względu na ataki terrorystyczne, strajki, zamieszki lub rozruchy,
  • szkód związanych z nieprzestrzeganiem określonych przepisów, w tym np. o ochronie przeciwpożarowej czy też w zakresie prawa budowlanego,
  • szkód w mieniu skonfiskowanym, zawłaszczonym, znacjonalizowanym, zajętym lub zarekwirowanym prawomocnie przez władze.

Na co zwrócić uwagę przed wykupieniem Assistance w domu?

Przed wykupieniem Assistance w domu warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie. Oprócz maksymalnej sumy ubezpieczenia i liczby dostępnych świadczeń w ciągu roku istotny jest również zakres polisy. Ma to szczególne znaczenie przy naprawach różnego rodzaju sprzętów (np. nie jest oczywiste, że serwisem w ramach polisy zostanie objęta pralko-suszarka).

Drugim z parametrów jest rodzaj oferowanych usług. Na koniec trzeba to skonfrontować z ceną polisy. Porównując ze sobą kilka towarzystw, jeśli chodzi o takie parametry, można z łatwością wybrać takie, które jak najlepiej spełni oczekiwania.