Skip to main content

Trudno przewidzieć wypadki, które zdarzą się w pracy. Dotyczą one nie tylko osób wykonujących swoje zadania na budowie, w drodze lub na hali produkcyjnej, zdarzają się one bowiem także w biurach. Utrata źródła dochodów i pozostanie bez środków do życia w takim przypadku może się skończyć źle przy braku zabezpieczenia.

Pewną formą ochrony przed uszkodzeniem ciała skutkującym częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy jest polisa ubezpieczeniowa. Warto sprawdzić, na co można w jej przypadku liczyć.

Czym jest częściowa, a czym całkowita niezdolność do pracy związana z uszkodzeniem ciała?

Częściowa niezdolność do pracy związana z wypadkiem to sytuacja, w której w związku z uszkodzeniem ciała nie jest możliwe okresowo wykonywanie obowiązków. W tym przypadku mamy do czynienia ze zmniejszeniem dochodów, powiązanym jednocześnie ze wzrostem wydatków na leczenie, stąd też niezbędne jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która będzie pełniła funkcję ochronną.

Całkowita niezdolność do pracy to z kolei sytuacja, w której dana osoba straciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy w wyniku naruszenia ogólnej sprawności organizmu. Mówi się wówczas o określonej grupie niepełnosprawności. W tym przypadku możliwe jest ubieganie się o rentę z ZUS-u. Biorąc jednak pod uwagę obowiązujące stawki, stanowi ona zwykle tylko ułamek dotychczas osiąganych dochodów.

Ponadto jej wysokość jest uzależniona od liczby lat aktywności zawodowej, czyli okresów składkowych, jak i nieskładkowych, np. wówczas, gdy był pobierany zasiłek z ubezpieczenia społecznego, renta chorobowa lub świadczenie rehabilitacyjne. To dlatego warto skorzystać z alternatywnego rozwiązania – czyli ubezpieczenia od całkowitej niezdolności do pracy. W różnych wariantach, po wydaniu orzeczenia przez lekarza, zapewnia ona rentę do określonej sumy, co pozwoli na godne warunki życia przez wiele lat.

jak kupić ubezpieczenie od wypadku w pracy

Jak skutecznie i niedrogo zabezpieczyć się przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy?

Skuteczne, a jednocześnie niedrogie zabezpieczenie się przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy jest możliwe w przypadku gotowych pakietów ubezpieczeń. Obejmują one kompleksową ochronę, dzięki której niezależnie od przypadku można liczyć na profesjonalną pomoc i wysokie świadczenie finansowe.

Doskonałym tego przykładem jest pakiet ERGO 4, który oferuje ERGO HESTIA. W ramach jednej składki możliwe jest zabezpieczenie się w jego przypadku nie tylko przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy.

Obejmuje on również ubezpieczenie na życie, zapewniające świadczenie dla bliskich w razie śmierci, ochronę zdrowia dziecka w związku z uszkodzeniem ciała lub złamaniami wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także ochronę przed poważnym zachorowaniem, w tym nowotworami.

Można wybierać spośród kilku pakietów oferujących różny zakres ochrony i wysokość świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego polisą. Wysokość składki z tego tytułu można zatem dopasować do własnych możliwości.

Ubezpieczenie przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy – ile to kosztuje?

Dobra polisa, która uchroni przed skutkami uszkodzenia ciała i niezdolnością do pracy, zapewniając wypłatę wysokiego świadczenia, to taka, która nie musi dużo kosztować. Korzystne pod względem sumy ubezpieczenia warianty można uzyskać już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Cena będzie jeszcze niższa w przypadku ubezpieczenia w pakiecie, obejmującego jednocześnie inne grupy ryzyka.

ubezpieczenie w pracy a zawod wysokiego ryzyka

Ubezpieczenie przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy a zawód podwyższonego ryzyka

Ubezpieczenie przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy może dotyczyć także osób pracujących w zawodzie podwyższonego ryzyka, czyli takich, gdzie ryzyko wypadku jest wyższe niż standardowo.

Aby dowiedzieć się, czy w danym zawodzie takie ubezpieczenie jest dostępne, wystarczy wczytać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajdują się tam informacje, które konkretnie zawody objęte są ochroną przy zwiększonej składce. Przykładowo, jeśli chodzi o pakiet ubezpieczenia ERGO 4 od Ergo Hestia, są to m.in. robotnik budowlany, kierowca zawodowy, operator maszyn budowlanych, rybak śródlądowy, hutnik lub rolnik.

Ubezpieczenie przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy a wiek

Docelowo ubezpieczenie przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy dotyczy osób, które znajdują się w wieku produkcyjnym, a więc w przedziale od 18 do 65 roku życia. Nie oznacza to jednak, że zabezpieczyć nie mogą się w tym przypadku pracownicy młodociani, jak i osoby starsze, które przeszły co prawda na emeryturę, ale jednocześnie kontynuują pracę w zawodzie. Wszystko uzależnione jest od indywidualnych warunków ubezpieczyciela.

koszt ubezpieczenia zdrowotnego w pracy

Wypłata świadczenia w ramach polisy przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda wypłata świadczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy. Wszystko jest uzależnione od zaistniałego zdarzenia. Jeśli chodzi o uszkodzenie ciała, najważniejsza jest informacja od lekarza-orzecznika o tym, jaki nastąpił uszczerbek na zdrowiu. Na tej podstawie wyliczana jest procentowy uszczerbek na zdrowiu i od przyjętej sumy ubezpieczenia na polisie jest ustalana wysokość świadczenia od ubezpieczyciela.

Przykładowo, przy sumie ubezpieczenia w wysokości 100 tys. złotych, 10-procentowy uszczerbek na zdrowiu, np. ze względu na złamania, zapewni wypłatę w kwocie 10 tys. złotych. Jeśli natomiast nastąpi trwała utrata zdolności do pracy, można liczyć, w zależności od wariantu, na wypłatę pełnej kwoty świadczenia wynikającego z polisy ubezpieczeniowej albo renty przysługującej do określonej kwoty maksymalnej.

Ponadto przy utracie pracy nie trzeba się martwić o to, że przez stratę pracy nie będzie możliwe spłacenie kredytu hipotecznego, co mogłoby skutkować utratą mieszkania. Na rynku ubezpieczeniowym można spotkać wiele polis, które w takich przypadkach pozwalają na pokrycie kwoty zadłużenia przez ubezpieczyciela, bez konieczności wszczynania procedury windykacyjnej.

Ubezpieczenie przed uszkodzeniem ciała i niezdolnością do pracy – okres ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa związana ze skutkami uszkodzenia ciała i niezdolnością do pracy rozpoczyna się od dnia wskazanego w treści polisy. Trzeba się liczyć z tym, że trwa ona zwykle dłużej niż w przypadku innych, popularnych form ubezpieczenia, ponieważ nawet 5-6 lat. To bardzo ważne, ponieważ nie trzeba się martwić o stałe odnawianie tego zabezpieczenia, wnosząc także jednorazową opłatę z góry.