Skip to main content

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym wyjazdy na narty w polskie góry i zagraniczny są częste. Do takiego wyjazdu należy się jednak w odpowiedni sposób przygotować i to nie tylko pod względem ekwipunku, lecz również wykupując dobrą polisę ubezpieczeniową, szczególnie przy wyjazdach zagranicznych. Wśród elementów polisy, na które warto zwrócić uwagę, znajdują się: zakres ubezpieczenia, suma gwarancyjna, a także wyłączenia w zakresie ubezpieczenia.

Zakres ochrony – jakie ubezpieczenie na narty warto wybrać?

Zakres ubezpieczenia narciarskiego to informacja o tym, w jakich sytuacjach można uzyskać świadczenie z polisy. Podstawowa ochrona obejmuje koszty leczenia (także ambulatoryjnego) oraz OC za szkody wyrządzone na osobie i w mieniu osób trzecich.

Dobrym pomysłem będzie również zabezpieczenie się na odpowiednią sumę w zakresie konieczności wykonania akcji ratunkowej i poszukiwawczej, a także transportu do kraju. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczyciel dokonuje zwrotu kosztów akcji wykonywanej za pomocą helikoptera. Jest ona kosztowna i nie każda polisa daje gwarancję pokrycia tego typu wydatków.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie na wyjazd na narty, ciekawym rozwiązaniem w polisie może być również gwarancja zwrotu niektórych kosztów związanych z uprawianiem sportów zimowych jak dostęp do skipassów czy wypożyczenia sprzętu, w sytuacji, w której np. ze względu na kontuzję nie będzie możliwe skorzystanie z nich, a wcześniej dokonało się już zapłaty.

Suma ubezpieczenia

Bardzo istotnym elementem polisy na wyjazd na narty jest suma ubezpieczenia. Informuje ona o tym, do jakiej maksymalnie kwoty ubezpieczyciel będzie odpowiadał pod względem finansowym w przypadku wystąpienia szkody.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie narciarskie, suma ubezpieczenia może się składać z kilku kwot. Osobno mogą zostać w nich określone sumy ubezpieczenia nie tylko na pokrycie kosztów leczenia, ale również kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej, kosztów transportu do kraju (gdy wyjeżdża się na narty za granicę), a także OC za szkody wyrządzone osobie oraz w mieniu.

Równie ważne jest jednak to, na jaką kwotę została określona suma ubezpieczenia na koszty ambulatoryjne. To właśnie bowiem o zwrot takich kosztów najczęściej występują osoby ubezpieczające się na wyjazd na narty. Kategoria kosztów ambulatoryjnych obejmuje leczenie, które nie wymaga opieki lekarza przez dłużej niż 1 dobę, ale również wszelkiego rodzaju wizyty domowe, koszty zmiany opatrunków i badań.

Kwota kilkuset euro może być w takim przypadku niewystarczająca i warto zdecydować się wówczas na taką polisę, która ma znacznie wyższą sumę gwarancyjną przy kosztach ambulatoryjnych, tj. od 1000 euro wzwyż.

Wyłączenia w zakresie ubezpieczenia

Każda polisa ubezpieczeniowa, także ta na wyjazd narciarski, ma określone wyłączenia, przez które, w przypadku szkody, może się okazać, że nie uzyska się świadczenia od ubezpieczyciela za poniesione straty. Oprócz oczywistego wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej, związanego z uprawianiem sportów zimowych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, jednym z istotnych wyłączeń, które bardzo często są stosowane przy polisie narciarskiej, jest uprawianie sportów wysokiego ryzyka, czyli np.  jazdy na nartach, wspinaczki górskiej i skałkowej, heliskiingu czy alpinizmu jaskiniowego (czyli tzw. speleologii). Wiążą się one z dużym ryzykiem, stąd też ubezpieczyciele żądają wykupienia w tym zakresie zupełnie innej, droższej polisy.

Równie istotne jest to, do jakiego momentu ubezpieczyciel zapewnia ochronę w zakresie polisy narciarskiej. Często ubezpieczenie narciarzy nie zapewnia ochrony w przypadku zjazdu poza trasę. Ubezpieczyciel chroni wówczas ubezpieczanego tylko podczas przebywania na stoku.

W przypadku zdecydowania się na ubezpieczenie dla narciarzy warto dogłębnie zapoznać się z treścią polisy ubezpieczeniowej, jak i ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a także wyjaśnić wszelkie wątpliwości z osobą, u której taką polisę się zawiera. W ten sposób uniknie się niedopowiedzeń.