Skip to main content

Ubezpieczenie na wyjazd za granicę i w kraju chroni przed różnymi zdarzeniami losowymi. Zanim rozpocznie się podróż, warto dowiedzieć się, jak wystąpić o ewentualną wypłatę w jego ramach, jaki jest sposób wypłaty świadczenia i o czym w tym zakresie należy pamiętać, a także które sytuacje wykluczają możliwość uzyskania zwrotu poniesionych w trakcie podróży nieprzewidzianych kosztów.

Jak wystąpić o wypłatę z ubezpieczenia turystycznego?

Aby otrzymać wypłatę świadczenia, jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, należy wystąpić z wnioskiem do towarzystwa ubezpieczeniowego. Taki wniosek można pobrać ze strony ubezpieczyciela i złożyć go osobiście, listownie, telefonicznie, bądź też z wykorzystaniem formularza internetowego.

Interaktywny formularz dostępny jest całodobowo i pozwala na dołączenie do niego zgromadzonej dodatkowej dokumentacji, np. w formie zdjęć czy oświadczeń lekarskich. Co więcej, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają na śledzenie całego procesu likwidacji szkody. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które przebywają za granicą i chcą szybko uzyskać pomoc.

W tym celu wystarczy się zarejestrować na specjalnym koncie, by móc obserwować, jak rozwija się cała sprawa i kiedy oraz w jakiej wysokości przewidziana będzie wypłata z ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie na wycieczkę a sposób wypłaty świadczenia

Sama wypłata świadczenia w ramach polisy może nastąpić w kilku różnych formach, w zależności od tego, jakie ubezpieczenie turystyczne się wykupi. Jeśli chodzi o gotówkową polisę turystyczną, wystarczy przy szkodzie zaznaczyć najlepszą opcję na wniosku (przelew, przekaz pocztowy, wypłata gotówkowa w kasie wskazanej placówki banku). Dzięki rozwojowi systemów informatycznych wypłata już w ciągu kilku minut może dotrzeć do odpowiedniego świadczeniobiorcy.

Najwygodniejszą formą rozliczenia się z ubezpieczenia turystycznego jest jednak ta bezgotówkowa. W takim przypadku usługodawca, który udziela ubezpieczonemu określonego świadczenia, dokonuje rozliczenia poniesionych wydatków bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową. Wówczas wystarczy tylko zadzwonić na określony telefon alarmowy i czekać na pomoc.

Gdy nie przekroczy się w tej sytuacji określonego sumą gwarancyjną limitu wydatków, nie trzeba się martwić o swoją sytuację na wyjeździe.

Rodzaj szkody a wypłata świadczenia – o czym pamiętać?

W przypadku wystąpienia szkody warto zwrócić uwagę na jej prawidłowe udokumentowanie, by szybko uzyskać świadczenie. Wszystko jest tutaj uzależnione od rodzaju szkody. Na przykład przy pokrywaniu kosztów leczenia należy uzyskać zaświadczenia od miejscowych lekarzy i opinie specjalistów, a przy kradzieży – potwierdzenia zgłoszenia i protokoły policji czy wykazy utraconych przedmiotów od przewoźnika.

Świadczenie z polisy turystycznej można również uzyskać przy uszkodzeniu sprzętu lub rezygnacji z wyjazdu (gdy wykupi się dodatkowe ubezpieczenie w tym zakresie). W tym pierwszym przypadku trzeba zachować sprzęt, by możliwe było dokonanie jego oględzin przez ubezpieczyciela, a w drugim przygotować odpowiednią dokumentację, która będzie stanowiła uzasadnienie (w zakresie ochrony gwarantowanej przez polisę).

Taką formę dokumentacji stanowi zwykle zaświadczenie lekarskie (w przypadku choroby i braku możliwości wyjścia z domu lub ze szpitala ze względu na leczenie) lub też nagła sytuacja w pracy (wówczas konieczne będzie odpowiednie oświadczenie wystosowane przez pracodawcę).

Kiedy nie otrzyma się w ogóle wypłaty z ubezpieczenia turystycznego?

Zdarza się, że nie jest możliwe uzyskanie wypłaty z ubezpieczenia turystycznego. Towarzystwo ubezpieczeniowe bada bowiem każdy przypadek szkody indywidualnie, zwracając uwagę na różne szczegóły.

Warto zatem wiedzieć o tym, że wypłata odszkodowania może zostać wstrzymana w przypadkach, w których zdarzenia związane ze szkodą były wywołane przez ubezpieczonego po spożyciu alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających, w związku ze złamaniem prawa lokalnego (inne reguły w tym zakresie mogą obowiązywać za granicą) oraz w związku z rażącym niedbalstwem bądź umyślnym działaniem poszkodowanego.

Równie ważne jest to, by przed podróżą zwrócić uwagę na lokalizację, w której będzie się spędzało wolny czas. Z ochrony w zakresie ubezpieczenia turystycznego są bowiem zwolnione zdarzenia występujące na terenie objętym działaniami wojennymi.