Skip to main content

Ubezpieczenie podróżne zapewnia spokój w trakcie wyjazdu zagranicznego. Wykupując je, nie musimy się martwić o to, że przy nieszczęśliwym zdarzeniu lub zachorowaniu, zostaniemy bez pomocy. W ofercie ubezpieczeń podróżnych wielu towarzystw ubezpieczeniowych wyróżnia się pakiet ERGO PODRÓŻ obejmujący szeroki zakres ochrony, także przed szerzącym się obecnie na całym świecie koronawirusem.

Pomoc medyczna i pokrycie kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia ERGO PODRÓŻ

Ubezpieczenie ERGO PODRÓŻ sprawdza się doskonale zarówno na krótkich wyjazdach służbowych, jak i dwutygodniowych urlopach. Jego podstawowym punktem jest pomoc medyczna w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku obejmująca leczenie szpitalne, stomatologiczne i ambulatoryjne, ale również konsultacje medyczne przez całą dobę. Oprócz tego w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej można uzyskać transport z miejsca wypadku do wskazanej placówki medycznej, a także transport do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie podróżne dostępne jest w trzech wariantach o różnych cenach. Różnią się one sumą ubezpieczenia określającą maksymalne świadczenie do uzyskania przy zdarzeniu objętym ochroną. Jest to odpowiednio 200.000, 500.000 oraz 1.000.000 złotych w przypadku kosztów leczenia. Każdy z pakietów obejmuje ratownictwo (w górach i na morzu) oraz pomoc medyczną w miejscu wypadku.

Assistance, NNW, OC i ubezpieczenie bagażu – kompleksowa ochrona od ERGO HESTIA w trakcie podróży

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia ERGO PODRÓŻ jest ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków, która zapewnia świadczenie wypłacane w razie zgonu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wynosi ono od 10.000 do 60.000 złotych, w zależności od wybranego wariantu, choć suma ubezpieczeniowa może ulec podwojeniu przy 100% uszczerbku na zdrowiu.

W najbardziej rozbudowanym wariancie takie ubezpieczenie NNW umożliwia także skorzystanie z rehabilitacji na terytorium Polski. Dzięki ubezpieczeniu ERGO PODRÓŻ można skorzystać z usługi assistance obejmujący m.in. świadczenie pozwalające na kontynuację podróży, zastępstwo kierowcy, pomoc w tłumaczeniu czy też pomoc prawną oraz OC, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje szkody związane z użytkowaniem przez nas cudzego mienia czy też uszczerbku na zdrowiu wyrządzony innym osobom, nawet do kwoty 1 miliona złotych.

Ubezpieczenie bagażu w ERGO PODRÓŻ zapewnia natomiast uzyskanie rekompensaty przy zdarzeniu losowym, kradzieży, rabunku lub zagubieniu bagażu. W zależności od wariantu ubezpieczenia zmianie ulega jedynie suma ubezpieczeniowa. Przy polisie ERGO PODRÓŻ może ona wynieść od 1000 do nawet 10000 złotych. To kwoty wystarczające na pokrycie kosztów ponownego zakupu rzeczy przewożonych w bagażu.

Atrakcyjne dodatki do ubezpieczenia ERGO PODRÓŻ

W polisie ERGO PODRÓŻ możemy za odpowiednią dopłatą zwiększyć zakres swojego ubezpieczenia. Wśród takich dodatków warto wymienić ubezpieczenie sprzętu sportowego (np. przed kradzieżą lub zdarzeniami losowymi), ubezpieczenie karnetów sportowych przy braku możliwości ich wykorzystania z powodu zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku czy też ubezpieczenia zapewniające naszym bliskim świadczenie w razie śmierci związanej z wypadkiem komunikacyjnym.

Dzięki tak rozbudowanym zakresie ubezpieczenia można zapewnić sobie i swoim bliskim kompleksową ochronę, niezależnie od miejsca i czasu podróży. Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby podróżnych Ergo Hestia reaguje na bieżąco. Doskonałym tego przykładem są obecne problemy z koronawirusem.

Ubezpieczenie w podróży a koronawirus

W trakcie podróży może nam się przytrafić nie tylko wypadek, ale również zachorowanie, szczególnie teraz, gdy w różnych krajach całego świata odnotowuje się coraz więcej przypadków koronawirusa.

W razie zachorowania na koronawirusa Ergo Hestia zapewnia pomoc medyczną obejmującą koszty leczenia w takiej samej wysokości jak w standardowych wariantach. Zasady uzyskania takiego świadczenia nie uległy zmianom. Co więcej, przy zakażeniu koronawirusem i konieczności transportu do kraju, koszty takiego transportu nie zmniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Nie musimy się zatem martwić o to, że ubezpieczenie zostanie szybko skonsumowane.

Bardzo istotne jest także to, że ochrona przed koronawirusem w ramach ubezpieczenia dostępna jest dla każdego kraju i regionu. Nie mają na to wpływu ostrzeżenia ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które ulegają zmianom z dnia na dzień, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w innych krajach i regionach. Zapewnia to komfort wyjazdu. Nie trzeba zatem z taką szczegółowością śledzić komunikatów rządowych.

Ze świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia podróżnego wyłączona jest jedynie prewencja obejmująca wykonanie specjalistycznego badania na obecność koronawirusa czy też pilny transport do kraju ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa w regionie, w którym przebywamy.