Skip to main content

Assistance to jedno z dobrowolnych ubezpieczeń, którego zadaniem jest zapewnienie ubezpieczonemu pomocy o różnym charakterze, tj. technicznej, medycznej, informacyjnej lub prawnej w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Jedną z dziedzin życia, w której znajduje ono zastosowanie, jest transport samochodowy. Car assistance, o którym mowa, zapewnia pomoc w podróży, w różnych sytuacjach, przez 24 godziny na dobę.

Car assistance – kiedy można użyć?

Ubezpieczenie car assistance to odmiana ubezpieczenia, z której można skorzystać zasadniczo w dwóch różnych przypadkach – wypadku lub awarii auta.

Jeśli chodzi o wypadek, ubezpieczyciel zapewnia ochronę w ramach ubezpieczenia w przypadku:

 • zderzenia się z innym pojazdem,
 • zetknięcia się pojazdu z innymi osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
 • aktów wandalizmu,
 • pożaru, wybuchu, podtopienia albo działania innych sił natury,
 • działania czynników termicznych lub chemicznych z zewnątrz pojazdu (nagłego),
 • kradzieży pojazdu albo kradzieży jego części (np. opon lub wycieraczek).

Awaria jest natomiast określana w OWU jako wadliwe funkcjonowanie pojazdu związane z jego uszkodzeniami mechanicznymi, hydraulicznymi bądź też elektronicznymi, które sprawiają, że poruszanie się pojazdem nie jest możliwe.

Przykładem może być awaria układu hamulcowego, silnika czy też uszkodzenie instalacji elektrycznej. Jako awarię traktuje się jednak także uszkodzenie, zagubienie lub zatrzaśnięcie kluczyka do otwierania pojazdu, rozładowanie akumulatora, uszkodzenie opony, wlanie niewłaściwego paliwa lub jego zamarznięcie, ale również wyczerpanie się zapasu paliwa w baku.

We wszystkich z wyżej wymienionych przypadków awarii możemy skorzystać z ubezpieczenia car assistance w ERGO Hestii.

Dostępne rodzaje pomocy w ramach assistance

ściąganie lawety na assistance

Istnieje kilka kategorii pomocy dostępne w ramach car assistance. Jej zakres może różnić się, w zależności od wariantu ubezpieczenia. Podstawowe kategorie pomocy to:

 1. Holowanie pojazdu – na odległość dostępną w danym wariancie ubezpieczenia (holowanie ponad limit pokrywa ubezpieczający), do wskazanego przez ubezpieczającego miejsca (np. warsztatu samochodowego, punktu wulkanizacyjnego).
 2. Transport przyczepy – gdy jest ona złączona z pojazdem w chwili zdarzenia i tenże pojazd został skradziony lub też rozmiary jego uszkodzeń nie pozwalają na bezpieczne kontynuowanie jazdy.
 3. Udostępnienie pojazdu zastępczego w razie uszkodzenia, kradzieży, unieruchomienia lub awarii – na czas naprawy lub do czasu odzyskania pojazdu z innych przyczyn, nie dłużej niż jest to wskazane w wybranym wariancie ubezpieczenia.
 4. Czynności naprawcze pojazdu na miejscu – np. naprawa lub wymiana uszkodzonej opony.
 5. Odbiór i dostarczenie naprawionego pojazdu – do miejsca zamieszkania albo docelowego miejsca podróży ubezpieczającego.
 6. Kontynuacja podróży – dowóz do docelowego miejsca podróży w razie awarii lub uszkodzenia pojazdu – podróż pociągiem, autobusem lub środkiem transportu lotniczego.
 7. Nocleg i transport na miejsce noclegu – dotyczy to kierowcy i jego pasażerów z pojazdu – w ERGO Hestii przysługuje on wtedy, gdy naprawa pojazdu potrwa co najmniej do kolejnego dnia, a miejsce zakwaterowania jest oddalone o co najmniej 20 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
 8. Możliwość zaparkowania ubezpieczonego pojazdu na ogrodzonym parkingu, strzeżonym przez osoby zajmujące się ochroną mienia.
 9. Złomowanie pojazdu – gdy uległ on szkodzie całkowitej.
 10. Opieka psychologa – w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem.
 11. Zamiennik kierowcy – gdy kierowca w wyniku nagłego zdarzenia jest hospitalizowany lub zmarł, a żaden z pasażerów nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.

W ramach ubezpieczenia car assistance otrzymuje się ponadto pomoc telefoniczną infolinii obejmującą informacje o połączeniach komunikacyjnych i objazdach, lokalizacji warsztatu, stacji benzynowej czy też miejsc, w których można wypożyczyć pojazd. W razie zdarzenia w innym kraju możemy liczyć ponadto na pomoc w rozmowach obcojęzycznych z policją, służbami granicznymi czy też pracownikami służb medycznych.

Ubezpieczenie car assistance może mieć kilka różnych wariantów. W Ergo Hestii są to aż trzy różne warianty: Wypadek, Awaria lub Turbo. Zakres najważniejszych z dostępnych w ich ramach świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj świadczenia

Wariant ubezpieczenia

Wypadek

Awaria

Turbo

Holowanie pojazdu Do 500 km w Polsce i 250 km za granicą Do 500 km w Polsce i 250 km za granicą Polska – bez limitu km, zagranica – 1500 km
Pojazd zastępczy Do 5 dni przy uszkodzeniu pojazdu i do 7 dni przy kradzieży pojazdu lub jego części Do 5 dni Do 10 dni
Kontynuacja podróży 100 km 100 km Polska – bez limitu km, zagranica – 1500 km
Transport przyczepy i bagażu 500 km w Polsce i 250 km za granicą 500 km w Polsce i 250 km za granicą Polska – bez limitu km, zagranica – 1500 km
Odbiór uszkodzonego i dostarczenie naprawionego pojazdu 500 km w Polsce i 500 km za granicą 500 km w Polsce i 500 km za granicą 500 km w Polsce i 500 km za granicą
Zakwaterowanie w hotelu 3 dni 3 dni 3 dni
Usprawnienie na miejscu TAK TAK TAK
Dowóz paliwa NIE TAK TAK
Zmiennik kierowcy TAK TAK TAK
Suma ubezpieczenia 5000 zł 5000 zł 20000 zł

Ubezpieczenie assistance – ile można na nim oszczędzić?

Ubezpieczenie car assistance pozwala na zyskanie sporych oszczędności w razie wystąpienia określonych zdarzeń objętych ochroną. Poniesione koszty pokrywa bowiem ubezpieczyciel. Są to oszczędności w wysokości od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Nie warto zatem rezygnować z car assistance. Przykład oszczędności w jego ramach obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj kosztu

Średni koszt rynkowy

Awaria pojazdu w kraju – holowanie na odległość 50 km (Toruń – Bydgoszcz)

200 zł

Awaria pojazdu w kraju – holowanie na odległość 700 km (Zakopane – Gdańsk)

2800 zł

Awaria pojazdu za granicą – holowanie na odległość 1300 km (Wenecja – Warszawa)

8200 zł

Wynajęcie pojazdu klasy C w kraju na 7 dni

2450 zł

Wynajęcie pojazdu klasy C za granicą na 7 dni

3750 zł

Zakwaterowanie 3-osobowej rodziny w hotelu, w kraju na 1 dobę

560 zł

Zakwaterowanie 3-osobowej rodziny w hotelu, we Włoszech na 1 dobę

950 zł

Ubezpieczenie assistance – czego nie obejmuje?

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie assistance nie pokrywa wszelkich kosztów związanych z wypadkiem lub awarią pojazdu. Ubezpieczyciel może kształtować warunki ubezpieczeniowe w tym zakresie w nieco odmienny sposób. Standardowo jednak (i tak wygląda to w Ergo Hestii) car assistance nie obejmuje:

 • kosztów zakupu części zamiennych oraz innych materiałów niezbędnych do usunięcia usterek lub też uszkodzeń w pojeździe,
 • skutków usterek albo unieruchomienia pojazdu wynikających z braku likwidacji ich przyczyn, jeśli wcześniej korzystało się z usługi organizowanej przez ubezpieczyciela,
 • całej kategorii kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu zastępczego (a więc paliwa, ubezpieczenia, udziału własnego w szkodzie na użyczonym pojeździe, a także innych opłat dodatkowych wynikających z jego eksploatacji).

W przypadku korzystania z pojazdu zastępczego należy pamiętać także o tym, że kaucję dla wypożyczalni należy wpłacić samodzielnie – jej także nie pokryje ubezpieczyciel w ramach car assistance.

Niekiedy nie jest możliwe natychmiastowe zorganizowanie pomocy przez ubezpieczyciela, szczególnie przy złym stanie zdrowia ubezpieczonego. Wówczas nadal można jednak liczyć na pomoc w ramach car assistance. Wystarczy przedstawić tylko ubezpieczycielowi rachunki i faktury za poniesione koszty. Według ustalonych limitów otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. Jeśli chodzi o zwrot kosztów w przypadku ubezpieczenia car assistance w Ergo Hestii, przedstawia go poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj kosztu

Maksymalna wysokość zwrotu

1. Holowanie pojazdu do 25 km od miejsca zdarzenia, nie więcej niż limit kilometrów w danym wariancie ubezpieczenia 150 zł brutto za transport
2. Holowanie pojazdu powyżej 25 km od miejsca zdarzenia, nie więcej niż limit kilometrów w danym wariancie ubezpieczenia 2,30 zł brutto za transport za kilometr + 40 zł brutto za załadunek oraz rozładunek pojazdu
3. Wynajęcie pojazdu zastępczego 150 zł brutto za dobę
4. Inne usługi dostępne w ramach ubezpieczenia (np. zakwaterowanie) Średnia cena danej usługi na rynku lokalnym

Ubezpieczenie car assistance a zasięg terytorialny

Przed zawarciem ubezpieczenia car assistance należy zwrócić uwagę na jego zasięg terytorialny. Powinien on być dopasowany do lokalizacji, po których przemieszczamy się, będąc w podróży. Większość ubezpieczycieli zapewnia taką ochronę na terenie Europy z rozszerzeniem na kilka innych krajów często odwiedzanych przez klientów. Tak jest np. w Ergo Hestii, gdzie na pełny zakres ochrony w ramach car assistance można liczyć w całej Europie, a dodatkowo w Izraelu, Algierii, Maroko, Tunezji i Iranie. Należy to sprawdzić, planując przejazd do innego kraju, także biorąc pod uwagę to, przez które państwa będziemy się przemieszczać, zmierzając do naszego celu.

Jak skorzystać z car assistance?

Z car assistance można skorzystać, dzwoniąc pod jeden z podanych telefonów centrum alarmowego. Wystarczy tylko dodzwonić się do konsultanta, który zapewni potrzebną pomoc oraz przeprowadzi nas przez wszystkie etapy realizacji usług dostępnych w ramach ubezpieczenia. W Ergo Hestii centrum alarmowe działa przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Nie trzeba się zatem martwić, że w razie nieprzewidzianego zdarzenia zostaniemy bez pomocy, także w weekend i w środku nocy.