Skip to main content

Nowotwory to choroby, które w wielu przypadkach związane są z określonymi zachowaniami niepożądanymi. Można ich uniknąć przez stosowanie się do zaleceń formułowanych przez międzynarodowe organizacje jak np. WHO (czyli Światowa Organizacja Zdrowia). Niestety, nie zawsze jest to regułą.

Jeśli chodzi o nowotwory, zdarzają się także zachorowania niezwiązane w żaden sposób z czynnikami wewnętrznymi. W takim przypadku możliwe jest jednak skorzystanie z jednego z gotowych rozwiązań, zapewniających pomoc w trakcie leczenia.

Czynniki zwiększające ryzyko nowotworów

Istnieje cała grupa czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór. Wśród nich można wymienić:

 • nadwagę, związaną z otyłością brzuszną,
 • małą aktywność fizyczną,
 • złą dietę:
  • stosowanie w potrawach zbyt dużej ilości soli kuchennej,
  • spożywanie zbyt dużej ilości czerwonego mięsa, szczególnie przetworzonego – czyli wędlin,
  • spożywanie zbyt małej ilości produktów pełnoziarnistych, a także nasion roślin strączkowych, warzyw i owoców,
 • korzystanie z dużej ilości używek, w tym alkoholu i papierosów,
 • nadmierne opalanie się przy niestosowaniu kremów z filtrem.

Zgodnie z szacunkami WHO nawet 90% zachorowań na nowotwory dotyczy czynników wewnętrznych, na które mam wpływ[1].

co zwiększa szanse na nowotwór

Co robić, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór?

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, należy stosować się do poniższych zaleceń:

 • rzucić palenie i ograniczyć wdychanie dymu tytoniowego (w jednym papierosie znajduje się nawet 70 substancji silnie rakotwórczych),
 • ograniczyć spożycie alkoholu,
 • pilnować masy ciała przez zbilansowaną dietę i regularne uprawianie sportów (wzrost ilości tkanki tłuszczowej zwiększa ryzyko szkodliwości nowotworu – komórki rakowe rosną proporcjonalnie do objętości tkanki tłuszczowej w organizmie),
 • chronić się przed słońcem, ograniczając przebywanie na otwartej przestrzeni latem w godzinach 10–16, używając kremów z filtrem i okularów przeciwsłonecznych, a także unikając korzystania z solarium,
 • stosować zalecenia dotyczące BHP w miejscu pracy, gdy jest ona wykonywana w miejscu, w którym istnieje silne narażenie na działanie różnych substancji chemicznych,
 • w przypadku kobiet – unikać terapii hormonalnej, po urodzeniu dziecka w miarę możliwości karmić piersią,
 • korzystać ze szczepień ochronnych, np. przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, brodawczakowi ludzkiemu HPV i innymi wirusowymi lub bakteryjnymi infekcjami,
 • wykonywać badania profilaktyczne, w tym m.in. krwi.

Niestety, mimo stosowania się do zaleceń WHO można wyróżnić wiele przypadków zachorowań wśród osób prowadzących zdrowy tryb życia i stosujących zrównoważoną dietę, a także korzystających z okresowych badań profilaktycznych. W takim przypadku pomocne może być skorzystanie z odpowiednio skonfigurowanego ubezpieczenia, które zapewni określone świadczenia pomocne przy diagnozie, leczeniu i powrocie do zdrowia.

ubezpieczenie przed nowotworem

Jak zabezpieczyć się przed nowotworami? Ubezpieczenie przed poważnymi zachorowaniami

Skuteczną formą zabezpieczenia się przed skutkami nowotworów jest odpowiednio dobrane ubezpieczenie. Zapewnia ono świadczenie pieniężne w razie wykrycia w organizmie jednego z określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wariantów raka.

Przykładowo w ERGO HESTIA, już przy podstawowym pakiecie ubezpieczenia Poważne Zachorowanie w pakiecie ERGO 4, dostępne jest wsparcie finansowe w trakcie leczenia do sumy nawet 200 000 złotych, przy krótkotrwałej karencji – tylko 3-miesięcznej. Te pieniądze można wydać na różne cele, np. na leczenie, spłatę różnych zobowiązań czy też zapewnienie bezpieczeństwa finansowego swojej rodzinie.

W ramach ERGO 4, przy standardowym pakiecie ubezpieczenia skorzystamy z ochrony obejmującej nawet 50 najpoważniejszych schorzeń, w tym wiele nowotworów złośliwych. Możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń w przypadku wykrycia różnych rodzajów schorzeń, ochrona od 18. do nawet do 70. roku życia i opcja przeznaczenia wypłaconych przez ubezpieczyciela środków na dowolny cel – to główne atuty oferty ERGO HESTIA, dzięki którym cieszy się ona tak wysoką popularnością wśród klientów indywidualnych, którzy obawiają się zachorowania na nowotwór.

jak leczyć nowotwór za granicą z ubezpieczenia

Czy polisa ubezpieczeniowa daje możliwość pokrycia kosztów leczenia nowotworów za granicą?

Nowotwory bywają bardzo podstępne, przez wiele miesięcy nie dając żadnych objawów. Zdarza się nam niestety je także zbagatelizować, czego skutkiem jest to, że dochodzi do nagłego pogorszenia stanu zdrowia i wówczas, ze względu na stadium lub odmianę, jedynym rozwiązaniem pozostaje leczenie w renomowanych klinikach zlokalizowanych za granicą.

Po wykryciu jednego z wariantów nowotworów nie trzeba się jednak tym martwić przy odpowiednio skonfigurowanej polisie. W wielu przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe proponują bowiem dodatkowe zabezpieczenie przed nowotworem, dając możliwość skorzystania z placówek medycznych, które zapewniają wysoką skuteczność leczenia. Dzięki temu w nagłych sytuacjach nie zostaniemy skazani na nieoczekiwane koszty, które w klinikach zlokalizowanych poza terytorium Polski mogą znacznie przekraczać nasz budżet.

Przykładowo w ramach pakietu ERGO 4 dostępnego w ERGO HESTIA możliwe jest skorzystanie z dodatkowej ochrony w ramach rozwiązania Global Doctors. Przy dodatkowej składce zapewnia ona pokrycie kosztów leczenia nowotworu na łączną sumę nawet 2 milionów euro. Co niezwykle istotne, z rozszerzenia Global Doctors skorzystają także rodzice i opiekunowie dziecka chorego na nowotwór. Ubezpieczyciel pokrywa bowiem opłaty związane z ich pobytem za granicą. Przy tak kompleksowej ochronie nie trzeba się zatem martwić o proces leczenia i związane z nim koszty dodatkowe.

Wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej umożliwiającej pokrycie kosztów leczenia za granicą

Decydując się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej gwarantującej pokrycie kosztów leczenia nowotworów za granicą, warto zwrócić uwagę na wyłączenia. Dotyczą one przede wszystkim powstania schorzeń w wyniku działań wojennych, aktów terroryzmu czy też różnego rodzaju katastrof naturalnych.

Świadczenia nie zostaną także wypłacone w przypadku, gdy ubezpieczony lub jego dziecko nie stosują się do zaleceń związanych z leczeniem albo odmawiają poddania się leczeniu czy wykonania określonych badań. Dodatkowe ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą nie zapewni także świadczenia pieniężnego dotyczącego kosztów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, leków zakupionych za granicą, które dostępne są w Polsce bez recepty, czy też związanych z długotrwałym leczeniem skutków ubocznych, do których niezbędna jest rehabilitacja lub fizjoterapia. To dlatego przed wykupieniem polisy warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

[1] https://www.gov.pl/web/zdrowie/jak-sie-chronic-przed-rakiem, Data dostępu: [30.10.2022 r.].