Skip to main content

Zapewnienie dziecku odpowiedniej ochrony podczas zajęć szkolnych i poza nimi to priorytet dla każdego rodzica i opiekuna. Ubezpieczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) może być w takim przypadku niewystarczające.

Każdego dnia dziecko jest narażone na różne nieprzewidziane zdarzenia. W razie ich wystąpienia może okazać się potrzebna pomoc ze strony placówek medycznych. Doskonałym rozwiązaniem będzie wówczas dodatkowe ubezpieczenie zdrowia dziecka dostępne w pakiecie z indywidualnym ubezpieczeniem na życie. Sprawdźmy, z czego wynika jego rosnąca popularność i w jakich sytuacjach się ono sprawdzi.

Ubezpieczenie zdrowia dziecka w ramach NFZ – co warto o nim wiedzieć?

W Polsce każde dziecko musi być obowiązkowo objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ. Wynika to wprost z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w ramach NFZ zobligowani są pracujący rodzice lub opiekunowie. W przypadku pracy na etat trzeba poinformować o tym swojego pracodawcę, który na podstawie przekazanych przez nas danych przygotowuje w naszym imieniu odpowiednie dokumenty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy prowadzimy natomiast działalność gospodarczą, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się członka rodziny samodzielnie, wypełniając właściwy wniosek.

Polisa w ramach NFZ zapewnia ochronę dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletności, a w przypadku osób dalej uczących się – nawet do 26. roku życia. Ograniczenia wiekowe nie występują jedynie w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Leczenie w ramach NFZ może być jednak kłopotliwe. Bez względu na to, z jakiego rodzaju przypadkiem mamy do czynienia (poważne zachorowanie, wypadek i kontuzja), czas oczekiwania na uzyskanie niezbędnego świadczenia może być długi, a wiele do życzenia pozostawia często jakość obsługi.

Ponadto pomoc finansowa w ramach ubezpieczenia NFZ ogranicza się zwykle tylko do wypłacenia świadczenia dopasowanego do określonego procentowo uszczerbku na zdrowiu i ewentualnie odbycia rehabilitacji, która jest niestety często mocno odwleczona w czasie. Warto zatem zwrócić uwagi na liczne korzyści związane z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowia dziecka, które sprawiają, że jego wykupienie powinno być priorytetem.

kiedy ubezpieczyć zdrowie dziecka

Główne zalety ubezpieczenia zdrowia dziecka

Ubezpieczenie zdrowia dziecka zapewnia przede wszystkim indywidualną, dopasowaną do bieżących potrzeb opiekę lekarską w razie wypadku lub poważnego zachorowania. Dzięki temu nie trzeba się umawiać na wizytę z dużym wyprzedzeniem (czas oczekiwania na specjalistę dziecięcego wynosi w niektórych przypadkach nawet 1 rok i więcej) ani stać w kolejce, by uzyskać pomoc od specjalisty.

Wymagane nie jest często także specjalne skierowanie. Gdy skorzystamy z pomocy wykwalifikowanego lekarza, nie musimy się przejmować także wieloma dodatkowymi kosztami, które w standardowym przypadku mogą nie podlegać refundacji ze strony NFZ.

Te wszystkie zalety prywatnego ubezpieczenia sprawiają, że warto rozszerzyć o nie swoją polisę na życie. Często ochrona zdrowia dziecka jest bowiem dodatkiem do standardowego ubezpieczenia. Co niezwykle ważne, prywatne ubezpieczenie zdrowia dziecka nie wyklucza możliwości korzystania ze świadczeń w ramach NFZ. Jest ono zatem ciekawą alternatywą.

Ubezpieczenie zdrowia dziecka – kiedy się przyda?

Ubezpieczenie zdrowia dziecka jest niezwykle korzystnym produktem, biorąc pod uwagę związane z nim koszty. Składka na ubezpieczenie zdrowia dziecka to często zaledwie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a może się zdarzyć, że będzie się z niego korzystać wielokrotnie.

Taka polisa przyda się szczególnie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Aktywność dzieci wówczas rośnie, nie tylko ze względu na uczestnictwo w lekcjach, ale również zawieranie nowych znajomości i zajęcia pozalekcyjne. To wszystko wpływa na zwiększenie ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Jeśli chodzi natomiast o poważne zachorowania – trudno jest je przewidzieć. Zdarzają się one zwykle niespodziewanie, nawet wtedy, gdy wcześniej w rodzinie nie występowały przypadki określonych chorób.

co powinno zawierać ubezpieczenie na zdrowie dziecka

Ubezpieczenie zdrowia dziecka – co wziąć pod uwagę?

Przed wykupem ubezpieczenia zdrowia dziecka warto zwrócić uwagę na kilka jego elementów. Oprócz wysokości składki za polisę istotna jest suma ubezpieczenia. Powinna być ona dopasowana do sytuacji rynkowej. Doskonałe warunki posiada np. ERGO HESTIA – w ramach kompleksowego ubezpieczenia ERGO 4 dostępna jest dodatkowa ochrona zdrowia dziecka na kwotę 200 000 złotych. Równie istotny jest zakres ubezpieczenia.

W podstawowych pakietach ochrony na świadczenie można liczyć przy uszkodzeniach ciała, takich jak złamanie, zwichnięcie, oparzenie, rany wymagające szycia, utrata stałych zębów czy też innych poważnych urazach, jak np. wstrząśnienie mózgu. Można w takim przypadku liczyć na szybkie leczenie i rehabilitację bez dodatkowych kosztów. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także trwałe inwalidztwo po wystąpieniu wypadku.

W najbardziej rozszerzonych pakietach obejmuje ona jednak także poważne zachorowania. Nowotwór złośliwy, uraz wielonarządowy, utrata wzroku i słuchu, cukrzyca typu I, neuroborelioza, łagodny guz mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, niewydolność nerek – to tylko niektóre przykłady schorzeń, które kwalifikują do uzyskania 100% sumy ubezpieczeniowej w razie ich wystąpienia, w ramach pakietu ERGO 4.

Bardzo ważne jest także to, czy jeśli chodzi o wypadki, polisa obejmuje zdarzenia w szkole czy poza nią – w domu i na podwórku. Dobre ubezpieczenie zdrowia dziecka powinno gwarantować uzyskanie niezbędnego świadczenia przez całą dobę, w każdym miejscu w Polsce i za granicą.

dodatkowy zakres ubezpieczenia na zdrowie dla dziecka

Specjalne pakiety ubezpieczenia zdrowia dziecka i ich możliwości

Oprócz standardowych pakietów ubezpieczeniowych zapewniających kompleksową ochronę zdrowia dziecka przy wypadkach i poważnych chorobach towarzystwa ubezpieczeniowe opracowały także ofertę specjalną, dzięki której można być przygotowanym na każdą sytuację i nie obawiać się o koszty.

Doskonałym tego przykładem jest ubezpieczenie Global Doctors dostępne w ramach pakietu ERGO 4 oferowanym przez ERGO Hestia w dwóch różnych wariantach. W pierwszym z nich zapewnia ono świadczenie w kwocie do 1 000 000 Euro na organizację i pokrycie kosztów uzyskania drugiej opinii medycznej oraz leczenia nowotworów w renomowanych placówkach zagranicznych.

Rozszerzony pakiet Global Doctors zwiększa z kolei sumę ubezpieczenia do 2 000 000 Euro, a także zakres schorzeń objętych ochroną o np. przeprowadzenie zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych, zabiegu neurochirurgicznego lub kardiochirurgicznego wymiany zastawki czy też przeszczep narządów lub szpiku kostnego.

Co więcej, przy leczeniu szpitalnym ubezpieczona osoba zyskuje prawo do uzyskania świadczenia za dzień pobytu w wyspecjalizowanej placówce do nawet 100 Euro oraz do zwrotu kosztów zakupu leków niezbędnych do terapii zagranicznej (łącznie do nawet 50 tysięcy Euro). Każdy z takich rozszerzonych pakietów gwarantuje także uzyskanie świadczenia dla rodziców lub opiekunów dziecka. Pokrywa m.in. koszt pobytu w trakcie leczenia. To bardzo ważne, ponieważ dzięki takiej polisie nie trzeba się martwić praktycznie o żadne dodatkowe koszty.