Skip to main content

Właściciele domów są coraz bardziej świadomi różnego rodzaju niebezpieczeństw, dlatego z roku na rok rośnie liczba obiektów objętych ochroną ubezpieczeniową. Zgodnie z badaniem Kantar Public na wykupienie polisy na dom zdecydowało się ponad 80% Polaków.

Na tym tle nadal blado wypada jednak ubezpieczenie domu w budowie. Nie jest ono tak często brane pod uwagę przez osoby samodzielnie stawiające swój dom lub dokonujące jego przebudowy, choć wykupienie polisy w tym zakresie zapewnia liczne korzyści.

Czym jest ubezpieczenie domu w budowie i przed czym chroni?

Ubezpieczenie domu w budowie to produkt zapewniający ochronę nowo powstającego budynku mieszkalnego, zanim się jeszcze do niego wprowadzimy. Obejmuje ono swoim zasięgiem przede wszystkim skutki zdarzeń losowych (takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, zalanie, grad, zapadanie i osunięcia się ziemi, lawiny, silny wiatr czy też katastrofa budowlana), ale również kradzież z włamaniem, jeśli dom był już w stanie surowym zamkniętym (czyli posiadał zadaszenie i zamknięte wszystkie otwory zewnętrzne – czyli te na okna i drzwi).

Warto mieć na uwadze to, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach polisy na dom w budowie obejmuje także rozbudowę i przebudowę już istniejącej nieruchomości. Objęte są nią również elementy ruchome znajdujące się na terenie obiektu. Należą do nich m.in. części instalacji i wykończenia, w tym podłogi, biały montaż, kafelki oraz drzwi.

Nie trzeba się zatem martwić o to, że uszkodzenia związane z działaniem określonych czynników zewnętrznych spowodują, że nie będzie możliwe uzyskanie odszkodowania nie tylko na ściany i dach.

Niezwykle ważne jest to, że ubezpieczenie domu w budowie dotyczy nie tylko nowo powstałych, przebudowywanych lub rozbudowywanych nieruchomości mieszkalnych. Mogą być nim objęte również będące w trakcie prac budowlanych garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, a nawet obiekty małej architektury, takie jak pergole i altany, fontanny czy też elementy placu zabaw dla dzieci.

przed czym chroni ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie – zalety

Ubezpieczenie domu zapewnia skuteczną ochronę przed zdarzeniami, które mogłyby nas narazić na duże straty finansowe, ze względu na poniesione już nakłady na prace budowlane. Na ubezpieczenie domu w budowie warto się zdecydować, zanim rozpocznie się pierwsze prace ziemne. Zdarzenia losowe występują bowiem już na etapie wykonania fundamentów.

Z czasem tego typu ubezpieczenie staje się jeszcze bardziej potrzebne. Mury i pierwsze elementy stałego wyposażenia, które uległyby strawieniu przez ogień lub zalaniu w związku z powodzią, są już bardziej kosztowne, a często taką budowę trzeba będzie zaczynać od nowa. Odpowiednio wysokie odszkodowanie z ubezpieczenia zapewni szybkie przywrócenie poprzedniego stanu budowy.

Podstawowe ubezpieczenie domu w budowie nie obejmuje kradzieży z włamaniem. Polisę można jednak rozszerzyć, jeśli spełni się warunek ogrodzenia placu budowy i stanu surowego zamkniętego, przedstawiając ubezpieczycielowi odpowiednią dokumentację techniczną budynku.

Dostępne jest także rozszerzenie o inne przypadki, np. przepięcia instalacji elektrycznej w trakcie budowy, akty wandalizmu czy też stłuczenie przedmiotów szklanych spowodowanych włamaniem lub próbą włamania do domu. Gdy w lokalizacji, w której powstaje dom lub jest on rozbudowywany, znajdują się maszyny, sprzęt, narzędzia i materiały budowlane, także one mogą podlegać ochronie ubezpieczeniowej.

Tak kompleksowa polisa zapewni dzięki temu spokojny sen w trakcie budowy domu. Żadne z potencjalnych zdarzeń nie wpłynie wówczas bardzo negatywnie na czas niezbędny do wykonania wszelkich prac związanych z pracami budowlanymi.

Wystarczy tylko pamiętać o ustaleniu odpowiedniej sumy ubezpieczenia i zgromadzeniu szczegółowej dokumentacji związanej ze szkodą. Dzięki temu uzyskamy satysfakcjonującą nas kwotę, a cały proces przyznania odszkodowania przebiegnie sprawnie.

kiedy ubezpieczenie domu w budowie nie zadziała

Ubezpieczenie domu w budowie – wykluczenia

Polisa na dom w budowie nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia w tym zakresie. Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia domu w budowie nie uzyskamy m.in. przy takich zdarzeniach jak pękanie budynku wskutek mrozu, uderzenie pojazdu, który uczestniczył w takiej budowie, zwykła kradzież (a więc bez włamania) czy też zalanie w stanie surowym zamkniętym.

Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto finansowo za błędy konstrukcyjne, gdy nieruchomość była wznoszona lub przebudowana przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami albo nie było z tego tytułu przygotowanego projektu. Wyłączenia z odpowiedzialności dotyczą także szkód powstałych umyślnie oraz działań wojennych i aktów terroryzmu.

Kiedy ubezpieczenie domu w budowie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie domu w budowie jest w niektórych przypadkach obowiązkowe. Mowa tutaj o sytuacji, w której obiekt mieszkalny powstaje przy wykorzystaniu środków z kredytu hipotecznego. Taki obowiązek wykupienia polisy nakłada na nas wówczas bank. Zakres ubezpieczenia na budowę domu w tym przypadku nie musi być jednak szeroki. Wystarczy wówczas zwykle ochrona murów podczas zniszczenia (które może nastąpić z winy ludzkiej lub w związku z działaniem różnych żywiołów).

Warto mimo wszystko rozszerzyć ochronę o inne zdarzenia, w tym również o kradzież z włamaniem. W ten sposób możliwe jest uniknięcie dotkliwych strat finansowych związanych z budynkiem i jego wyposażeniem, na które odkładało się pieniądze przez wiele lat.

na jakim etapie budowy potrzebne jest ubezpieczenie

Kiedy podpisać umowę o ubezpieczenie domu w budowie?

Dobrym rozwiązaniem jest podpisanie polisy na ubezpieczenie domu w budowie już w dniu rozpoczęcia prac, czyli wpisu do dziennika robót. Wybierając okres ubezpieczenia, należy zatem zwrócić uwagę na to, kiedy poszczególne zadania związane z budową, przebudową lub rozbudową zostaną zrealizowane.

Maksymalnym terminem trwania takiego ubezpieczenia jest dzień zakończenia budowy (który może być określony także w dzienniku robót). Często jest to dzień wydania pozwolenia na użytkowanie.

Ubezpieczenie domu w budowie – koszt

Na cenę polisy na ubezpieczenie domu w budowie ma wpływ kilka czynników. Są to metraż nowo powstającego lokum, jego lokalizacja, konstrukcja i rodzaj zabudowy. Wpływają one na sumę ubezpieczenia, a więc wartość domu. Biorąc pod uwagę te czynniki, nie musimy jednak szykować się na wysoką składkę. Jej przeciętna wysokość mieści się zwykle w granicach kilkuset złotych rocznie. Kalkulacja składki na ubezpieczenie domu w budowie odbywa się indywidualnie.

Wśród ofert ubezpieczenia domu w budowie szczególnie wyróżnia się ERGO Hestia. W ramach dostępnego w niej pakietu ubezpieczeń ERGO 7 możliwe jest wykupienie polisy w tym zakresie na okres roku lub krótszy, jeśli planujemy wcześniejsze zakończenie inwestycji.

Konkurencyjna stawka to niejedyna zaleta ubezpieczenia domu w budowie. Każda osoba, która zdecyduje się na wykupienie tutaj polisy, uzyskuje bowiem fachową pomoc ze strony ubezpieczyciela. Wystarczy zadzwonić do nas lub wypełnić formularz online, by zyskać dostęp do doświadczonego specjalisty, który dobierze ubezpieczenie domu w budowie dopasowane do naszych potrzeb.