Skip to main content

Pojęcie ogrodu pojawia się w polisach mieszkaniowych nie zawsze wprost. Najczęściej jest w nich mowa o ubezpieczeniu określonych elementów przydomowego terenu, np. balkonu lub tarasu. 

Ubezpieczenie ogrodu to część składowa polisy mieszkaniowej. Wykupując ją, musimy sami określić, przed jakimi zdarzeniami i jakim elementom chcemy zapewnić ochronę, umożliwiającą uzyskanie odszkodowania.

Czy polisa mieszkaniowa zawsze chroni ogród?

Podstawowa wersja polisy ubezpieczeniowej na dom lub mieszkanie chroni jedynie samą nieruchomość (a więc mury i elementy wykończenia). Jest ona zwykle rozszerzana o wyposażenie – w tym meble i elektronikę. Gdy chcemy ubezpieczyć ogród, musimy wykupić odpowiednie rozszerzenia.

Doskonałym tego przykładem jest ubezpieczenie ERGO 7, które oferuje ERGO HESTIA. Można w jego ramach skorzystać z dodatku zapewniającego ochronę architektury ogrodu, roślin i najbliższego otoczenia.

Ubezpieczenie ogrodu – dla kogo?

Polisa na ubezpieczenie ogrodu to rozwiązanie przede wszystkim dla posiadaczy domów jednorodzinnych, którzy na swojej działce mają rozwiniętą roślinność i wyposażyli się w dodatkowe elementy wystroju (jak np. altany, ławeczki, fontanny i inne obiekty małej architektury) oraz atrakcje dla dzieci (huśtawki, piaskownice, itp.). Kompleksowe urządzenie także mniejszej działki może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia ze wzrostem cen materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Na dobrze urządzony ogród trzeba pracować wiele lat. Dlatego tak istotne jest jego ubezpieczenie, by jednostkowe zdarzenia nie zniweczyły naszych wysiłków. Polisa na ubezpieczenie ogrodu jest jednak także doskonałym rozwiązaniem dla osób, które prowadzą hodowlę roślin na balkonie. Nie trzeba zatem być właścicielem dużej posesji z ogrodem, by skorzystać z takiej formy ochrony.

jak duży ogród trzeba ubezpieczyć

Co chroni ubezpieczenie ogrodu?

Polisa na ubezpieczenie ogrodu obejmuje przede wszystkim ochronę roślinności, takiej jak drzewa i krzewy, kwiaty oraz trawy. Można nią jednak objąć także rośliny doniczkowe. W ramach takiej polisy chroni się dodatkowo:

 • doniczki i pergole ogrodowe,
 • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową,
 • chodniki, podjazdy i utwardzone place,
 • boiska sportowe i korty tenisowe,
 • pomieszczenia na śmieci,
 • stróżówki i domki narzędziowe bez fundamentów,
 • obiekty małej architektury, jak np. studnie, fontanny, posągi, lampy ogrodowe, altany i wiaty,
 • huśtawki, piaskownice i inne wyposażenie placu zabaw,
 • sauny, jacuzzi i baseny na terenie ogrodu,
 • meble ogrodowe, grille,
 • instalacje: nawadniające i drenażowe ogrodu.

Wystarczy, że wybierzemy określony zakres polisy, dopasowując ją w ten sposób do naszych potrzeb. Ubezpieczenie ogrodu chroni jednocześnie przed skutkami określonych zjawisk naturalnych, aktów wandalizmu i kradzieży zwykłej oraz uderzeniem pojazdów.

jakei elementy ogrodu można ubezpieczyć

Ochrona przed zjawiskami naturalnymi

W podstawowym zakresie polisa ubezpieczeniowa dotycząca ogrodu chroni go przed skutkami zjawisk naturalnych, a więc np. gradem, śniegiem i lodem, pożarem, nawalnym deszczem, huraganem, osuwaniem się ziemi. Gwałtowna pogoda może wywołać duże straty, które niweczą wieloletnie wysiłki związane z budową ogrodu marzeń, związane także z dużymi nakładami finansowymi.

Ubezpieczenie ogrodu przed zjawiskami naturalnymi zapewnia spokój w dni, w których mamy do czynienia z różnymi niepokojącymi warunkami atmosferycznymi.

Ochrona przed kradzieżą i aktami wandalizmu

Pozostawiony na widoku grill lub kosiarka, rzadka odmiana kwiatów czy efektowne lampy solarne – to wszystko może paść łupem złodziei nawet przy zastosowaniu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Polisa na ubezpieczenie ogrodu chroni przed takimi zdarzeniami, zapewniając odszkodowanie w ramach określonej w niej sumy ubezpieczenia.

Osoby trzecie mogą jednak także celowo zniszczyć nasze mienie. Graffiti na płocie, zdewastowane ławki lub altany i wyrwane rośliny z korzeniami – przed tym wszystkim chroni nas polisa mieszkaniowa, zapewniając wypłatę rekompensaty w wysokości adekwatnej do zniszczeń.

Ochrona przed uderzeniem pojazdu

Uderzenie pojazdu mechanicznego w ogrodzenie lub bramę wjazdową to zdarzenie, które może przynieść duże straty. Odtworzenie tych elementów małej architektury wymaga wyłożenia często kwoty nawet kilkunastu tysięcy złotych. Polisa mieszkaniowa może zapewnić ochronę przed takim zdarzeniem.

Szczególnie warto rozpatrzyć taki jej zakres, gdy dom lub mieszkanie znajdują się blisko ruchliwej ulicy albo drogi szybkiego ruchu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ogrodu?

Tak jak przy wielu innych polisach ubezpieczeniowych, istnieją pewne wyłączenia dotyczące ubezpieczenia ogrodu. Doskonałym tego przykładem są sytuacje, gdy określone zniszczenia w ogrodzie powstały z naszej winnych, choćby nieumyślnie. Wśród nich warto wymienić pożar altany przez niedopalonego papierosa czy zalanie ogrodu przez zbyt dużą ilość wody napuszczoną do basenu. Wyłączenia dotyczą także nienależytego zabezpieczenia budynków i elementów ruchomych w ogrodzie.

Również wszelkie zdarzenia, które były wywołane przez domowników i gości pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych, nie kwalifikują się do skorzystania z polisy na ogród. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są ponadto:

 • pękanie mrozowe nieogrzewanych budynków,
 • budowle małej architektury, które nie są na stałe związane z gruntem (np. blaszane garaże lub namioty),
 • zarejestrowane pojazdy mechaniczne, uszkodzone na terenie posesji (w tym przypadku można skorzystać z polisy AC),
 • zniszczenia związane z nielegalną wycinką drzew.

Szczegółowe warunki dotyczące ubezpieczenia ogrodu dostępne są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Od czego zależy cena ubezpieczenia ogrodu?

Składka za ubezpieczenie ogrodu doliczana jest do głównego zobowiązania za polisę nieruchomości. Najczęściej jest to kilkadziesiąt złotych, choć zdarza się, że kwota do zapłaty przekracza 300 lub nawet 400 złotych. Od czego zależy zatem wysokość składki? Kluczowym parametrem jest suma ubezpieczenia na jaką chcemy ubezpieczyć architekturę ogrodu. Im wartość jest wyższa, tym więcej trzeba zapłacić za polisę.

Na koszt ubezpieczenia ogrodu ma ponadto wpływ jego lokalizacja (a więc, czy jest on silniej narażony na szkodliwe warunki pogodowe lub akty wandalizmu), rodzaj budownictwa zastosowanego na terenie działki (np. czy jest ono silnie palne) czy historia ubezpieczenia (gdy wcześniej były zgłaszane szkody, składka rośnie).