Skip to main content

Uprawianie sportów ekstremalnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. To dlatego niezbędne jest właściwe skonfigurowanie naszej polisy podróżnej, by zapewniła nam świadczenie w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Każda z polis podróżnych obejmuje określone formy ochrony. Musimy jednak pamiętać o różnych wyłączeniach. Standardowa polisa ubezpieczeniowa, którą wykupujemy na czas podróży, nie obejmuje bowiem skutków uprawiania całej grupy sportów podwyższonego ryzyka.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie od uprawiania sportów ekstremalnych?

Ubezpieczenie od uprawiania sportów podwyższonego ryzyka gwarantuje pełną ochronę nie tylko podczas wyjazdów indywidualnych. Warto z niego skorzystać także przy organizacji obozów i imprez sportowych z udziałem klubów oraz sekcji sportowych. Dzięki temu nie będziemy się musieli martwić o skutki kontuzji wszystkich uczestników tego typu wyjazdów i wydarzeń, gdy mamy do czynienia ze sportami wymagającymi niezwykłych umiejętności fizycznych.

Podstawowy zakres ubezpieczenia od uprawiania sportów ekstremalnych

Podstawowe ubezpieczenie podróżne, w ramach którego, przy odpowiednich rozszerzeniach, zapewnimy sobie ochronę od uprawiania sportów podwyższonego ryzyka, obejmuje pokrycie kosztów pomocy medycznej i kosztów leczenia. Świadczenie uzyskamy przy nieszczęśliwym wypadku związanym z uprawianiem sportów. Ubezpieczyciel pokryje wówczas zarówno koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, jak i konsultacji medycznych. Możemy w takim przypadku liczyć również na całodobową pomoc od Centrum Alarmowego.

Ponadto ważnym elementem ubezpieczenia od uprawiania sportów ekstremalnych jest pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu, gdy niezbędna jest pomoc wyspecjalizowanych służb ratownictwa, a także pomoc medyczna na miejscu wypadku.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty polisy. W tych najwyższych suma ubezpieczenia wynosi nawet do 3 milionów złotych, czego doskonałym przykładem jest polisa ERGO Podróż w III wariancie, oferowana przez ERGO HESTIA.

Assistance w podróży

Assistance w podróży to grupa dodatków, które zapewnią nam wygodę w trakcie wyjazdu związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych. Po pierwsze, w ramach Assistance podróżnego możemy liczyć na pomoc w tłumaczeniu, gdy nieznajomość języka uniemożliwia skontaktowanie się z lekarzem lub pracownikiem placówki medycznej, jeśli przytrafi się nam zdarzenie losowe wymagające leczenia nas lub naszych towarzyszy podróży.

Ubezpieczenie Assistance zapewnia ponadto opiekę nad dziećmi i niepełnosprawnymi w trakcie podróży, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych czy też zabezpieczenie nieruchomości w Polsce w razie kradzieży z włamaniem lub wystąpienia zdarzenia losowego. W takim przypadku możemy także liczyć na organizację i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do domu.

ubezpieczenie nnw sportowe jak działa

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

NNW to ważny element ubezpieczenia od uprawiania sportów ekstremalnych. Dzięki jego wykupieniu skorzystamy bowiem ze świadczenia wypłacanego za trwały uszczerbek na zdrowiu, a nasza rodzina – w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas aktywności fizycznej.

Warto zwrócić uwagę na sumy ubezpieczeniowe. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jak np. ERGO Hestia, zapewniają wysokie wypłaty w ramach świadczeń progresywnych. W tym konkretnym przypadku 100 proc. uszczerbku na zdrowiu (a więc śmierć w trakcie uprawiania sportów) gwarantuje wypłatę 200 proc. sumy ubezpieczenia.

Inne ważne elementy NNW to świadczenie przyznawane w razie konieczności organizacji i przeprowadzenia rehabilitacji pourazowej w Polsce czy też organizacji pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem podczas naszego leczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jeśli decydujemy się na ubezpieczenie podróżne, gdy uprawiamy sporty ekstremalne, warto rozszerzyć je o OC, czyli odpowiedzialność cywilną. Dlaczego jest to tak istotne? Otóż takie ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia osobom trzecim, gdy podczas uprawiania sportów wyrządzimy im szkodę, tj. doświadczą z naszej strony uszczerbku na zdrowiu lub ich mienie zostanie uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku. Przy uprawianiu sportów ekstremalnych nie jest o to trudno, dlatego warto wykupić jak najwyższy wariant ubezpieczenia OC, szczególnie jeśli sporty ekstremalne uprawiamy w krajach trzecich.

Ubezpieczenie OC jest również ważne, gdy jesteśmy zawodowym instruktorem sportu ekstremalnego. Dzięki temu w razie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia pokryjemy szkody wynikające z uchybień związanych z wykonywaniem naszych czynności zawodowych.

Jeśli chodzi o uprawianie sportów ekstremalnych, warto skorzystać z dwóch rozszerzeń. Wśród nich możemy wymienić ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz karnetów i kursów. Znajdziemy je m.in. w ofercie ERGO Hestia.

ubezpieczenie na sprzęt sportowy jak działa

Rozszerzenie o ubezpieczenie sprzętu sportowego

Gdy uprawiamy sporty podwyższonego ryzyka, bardzo często jest nam potrzebny do tego wysokiej jakości sprzęt. Doskonałym tego przykładem jest kolarstwo górskie. W tym przypadku nie możemy się obyć bez wysokiej klasy roweru. Najwyższej jakości sprzętu potrzebujemy także, gdy uprawiamy taki sport jak speleologia lub skoki na bungee. Zapewnimy sobie dzięki temu wysoki poziom bezpieczeństwa.

Koszt zakupu takiego sprzętu jest wysoki, dlatego warto wykupić rozszerzenie polisy podróżnej. Standardowe ubezpieczenie bagażu nie obejmuje bowiem zwykle takiego ekwipunku. Polisa na sprzęt sportowy zapewnia zwrot środków w razie jego kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia, w związku z:

 • zdarzeniami losowymi,
 • akcją ratowniczą lub poszukiwawczą,
 • wypadkiem w środku lokomocji,
 • kradzieżą z włamaniem do miejsca, w którym nasz sprzęt był przechowywany,
 • opóźnieniem dostarczenia bagażu powierzonemu przewoźnikowi.

Rozszerzenie ubezpieczenia o karnety i kursy

Na wyjazdy, podczas których uprawiamy sporty ekstremalne, bardzo często wykupujemy określone karnety lub kursy w szkółce sportowej. Decydując się na specjalne rozszerzenie polisy podróżnej, możemy zapewnić sobie zwrot kosztów takich karnetów i kursów, odpowiadający ich pełnemu lub proporcjonalnie niepełnemu wykorzystaniu, gdy przydarzył się nam nieszczęśliwy wypadek lub nagle zachorowaliśmy.

sporty ekstremalne na które można się ubezpieczyć

Zwiększona liczba kategorii sportów zapewniających świadczenie ubezpieczeniowe – o czym pamiętać?

Sporty ekstremalne to sporty, których uprawianie wiąże się z większym ryzykiem wypadku niż przy innych dyscyplinach. Wymagają one unikalnych umiejętności fizycznych, predyspozycji psychicznych i właściwego przygotowania. U ubezpieczycieli możemy spotkać się z listą takich sportów, dostępną w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Opłacając dodatkową składkę od uprawiania sportów ekstremalnych, możemy liczyć na to, że nasz ubezpieczyciel, w razie szkód powstałych z tytułu uprawiania określonego sportu, pokryje koszty leczenia i ratownictwa, assistance, NNW czy też odpowiedzialności cywilnej.

Przykładowo, jeśli chodzi o ubezpieczenie sportów ekstremalnych w ERGO HESTIA, obejmuje ono tak popularne aktywności, jak:

 • kolarstwo górskie,
 • kajakarstwo górskie,
 • loty lotnią i motolotnią,
 • lotnictwo (w tym loty śmigłowcem, szybowcem i samolotem),
 • skoki spadochronowe,
 • sporty motorowe (oprócz wyścigów),
 • speleologia,
 • narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami.

Katalog sportów podwyższonego ryzyka, objętych dodatkowym ubezpieczeniem, jest jednak znacznie szerszy. Dlatego warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w których znajdziemy informację na temat tego, czy uprawianie naszego sportu będzie objęte ochroną.

Ubezpieczenie od uprawiania sportów ekstremalnych a zakres terytorialny

Jeśli chcemy sobie zapewnić maksymalną ochronę także przy wyjazdach poza Europę, powinniśmy postawić na najwyższe warianty ubezpieczenia. Tylko wtedy zyskamy maksymalną ochronę, gdy wybieramy się do USA, Kanady, Japonii i Chin. Podstawowe warianty ubezpieczenia podróżnego obejmują cały świat bez USA, Kanady, Japonii i Chin.