Skip to main content

Każdy wyjazd zagraniczny wiąże się z ważnymi kwestiami organizacyjnymi, o których nie możemy zapomnieć. Jedną z nich jest wykupienie ubezpieczenia w podróży.

Dobra polisa podróżna pozwala na skuteczne uporanie się z konsekwencjami zdarzeń, które ciężko jest nam przewidzieć w trakcie wyjazdu. Śledząc oferty poszczególnych ubezpieczycieli, możemy zauważyć różnice w zakresie polis podróżnych, ale ich najważniejsze elementy pozostają te same, a są to: pomoc medyczna i ratownictwo, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Podstawowa ochrona ubezpieczenia w podróży – co obejmuje?

Wykupując podstawowe ubezpieczenie podróży, możemy liczyć przede wszystkim na pokrycie kosztów naszego leczenia z tytułu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. W ramach określonej sumy ubezpieczeniowej otrzymujemy pomoc w formie m.in.:

  • ratownictwa medycznego oraz transportu do placówki medycznej,
  • specjalistycznych badań,
  • zabiegów ambulatoryjnych i leczenia szpitalnego,
  • pomocy stomatologicznej.

Dzięki polisie podróżnej nie musimy samodzielnie organizować środków na pomoc medyczną. Nasz ubezpieczyciel skontaktuje się bezpośrednio z podmiotem świadczącym nam pomoc medyczną i załatwi wszelkie formalności.

Trzeba jedynie pamiętać o tym, żeby wybrać właściwy wariant ochrony. Różnią się one nie tylko szczegółowym zakresem, ale również kwotą zabezpieczenia. Ta ostatnia kwestia ma duże znaczenie, gdy udajemy się poza granice Unii Europejskiej, gdzie nie chroni nas Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wówczas koszty naszego leczenia mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

ubezpieczenie przeciw wypadkiem zagranicą

Ubezpieczenie NNW umożliwia nam uzyskanie świadczenia pieniężnego, gdy ulegniemy w trakcie podróży nieszczęśliwemu wypadkowi, pociągającemu za sobą trwałą utratę zdrowia (a więc np. wszelkiego rodzaju złamań i skręceń). Jeśli nasz wypadek okaże się niestety śmiertelny,  środki z sumy ubezpieczeniowej określonej w polisie wypacane są naszym bliskim.

Trzecim podstawowym elementem polisy podróżnej jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy ono sytuacji, w których przez przypadek wyrządzimy szkodę osobową lub rzeczową w trakcie wyjazdu. Przykładem sytuacji, w jakiej ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę dla poszkodowanych przez nas osób, będą złamanie drugiej osobie ręki przez potrącenie podczas jazdy na rowerze lub na nartach. Rekompensatę otrzyma także właściciel pojazdu, gdy przypadkowo potkniemy się i uszkodzimy mu lusterko.

Dzięki polisie podróżnej do wypłacenia rekompensaty osobie trzeciej nie potrzebujemy prawomocnego orzeczenia sądowego. Wystarczy, że poszkodowana przez nas osoba zgłosi się do naszego ubezpieczyciela, a on załatwi wszelkie formalności, także te związane z wypłatą świadczenia pieniężnego.

ubezpieczenie bagażu przed podróżą samolotem

Ważne dodatki do ubezpieczenia podróżnego

Dobre ubezpieczenie podróżne zapewnia ochronę przed większością zdarzeń, z którymi możemy mieć do czynienia w trakcie wyjazdu służbowego lub rekreacyjnego. To dlatego powinno być także wyposażone w określone opcje dodatkowe, które zapewnią pełen zakres ochrony w trakcie wyjazdu.

Jednym z najważniejszych z nich jest ubezpieczenie bagażu podróżnego. Chroni nas ono przed jego zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Otrzymamy wówczas rekompensatę za poniesione straty materialne. Polisa podróżna zapewnia ponadto ochronę bagażu przed skutkami zdarzeń losowych, a więc np. pożaru, wypadku czy kradzieży.

Przede wszystkim dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego możemy uzyskać profesjonalną pomoc przy utracie środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów czy przedmiotów osobistych (jak np. telefon komórkowy, klucze, tablet). Ubezpieczyciel zapewni nam w takim przypadku pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby.

ubezpieczenie przed kradzieżą podczas podróży

Także gdy mamy do czynienia z wyjazdem rekreacyjnym, na który zabieramy ze sobą sprzęt sportowy, dobrym pomysłem będzie jego zabezpieczenie za pomocą polisy. Wystarczy, że wypełnimy odpowiednie pole we wniosku, a w razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia takiego sprzętu, otrzymamy odszkodowanie wypłacane już po naszym powrocie.

W ramach polisy podróżnej możemy ubezpieczyć m.in. narty, deskę snowboardową, deskę windsurfingową, rower czy też sprzęt do nurkowania. Ochronie ubezpieczeniowej podlegają również pokrowce i torby, w których ten sprzęt ze sobą przewozimy.

Równie ważnym dodatkiem do polisy podróżnej, szczególnie przy dłuższych wyjazdach, jest ubezpieczenie mieszkania. Możemy je wykupić, gdy obawiamy się, że w trakcie wyjazdu mogłoby dojść do włamania, pożaru bądź zalania naszego lokalu, ze względu na pozostawienie go bez opieki. To jednak nie wszystkie możliwości ubezpieczenia podróżnego. Wykupując dodatkowo assistance, zapewnimy sobie bowiem:

Przed czym nie ochroni nas ubezpieczenie w podróży?

Istnieje katalog sytuacji, w których przypadku w ramach klasycznego ubezpieczenia podróżnego nie uzyskamy pomocy lub zwrotu pieniędzy. Jeśli chodzi o pomoc medyczną, będą to m.in.:

  • leczenie choroby przewlekłej (chyba że wykupimy specjalną opcję ubezpieczenia),
  • poród lub problemy z ciążą występujące po jej 32. tygodniu,
  • skutki wojny lub epidemii panującej w miejscu wyjazdu, a także ataku terrorystycznego (choć w ostatnim wypadku można wykupić dodatkowe ubezpieczenie przed terroryzmem),
  • wypadek ubezpieczonego będącego pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

Wyłączenia dotyczą także Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej. Związane są one z takimi sytuacjami, jak spowodowanie wypadku przez prowadzenie pojazdu przy braku odpowiednich uprawnień czy nierespektowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa przez np. spacerowanie po krawędzi klifów lub skakanie „na główkę” z dużej wysokości.

Osobne wyłączenia dotyczą naszych bagaży. Na odszkodowanie od ubezpieczyciela w ramach polisy podróżnej nie możemy liczyć, jeśli pozostawiliśmy bagaż bez opieki, uszkodziliśmy go samodzielnie lub zrobiły to nasze dzieci, a także gdy rozlejemy w jego wnętrzu płyn, co spowoduje uszkodzenie znajdujących się w nim przedmiotów.

Nie możemy ponadto liczyć na zwrot kosztów znajdujących się we wnętrzu bagażu gotówki, biżuterii, lekarstw, sprzętu sportowego lub dzieł sztuki. Warto o tym pamiętać, zanim zwrócimy się z wnioskiem o rekompensatę do naszego ubezpieczyciela.

Gdzie znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia w podróży?

Na rynku działa wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w których możemy wykupić ubezpieczenie podróżne. Ich ofertę ze względu na zakres i ceny porównamy dzięki rankingom online, w których wpisujemy dane związane z naszą podróżą.

Czołowe miejsca w takich rankingach zajmuje ERGO HESTIA oferująca ERGO Ubezpieczenie Podróży. Wyróżnia się ono tym, że przy korzystnej cenie zapewnia kompleksową ochronę w niemal każdej sytuacji. ERGO Ubezpieczenie Podróży możemy wykupić w jednym z Biur Podróży dostępnych w większych miejscowościach lub też skorzystać z formularza online na stronie internetowej.

Ten drugi sposób jest bardzo wygodny ze względu na brak potrzeby wychodzenia z domu. Wystarczy, że w formularzu wypełnimy informacje na temat celu, terminu podróży i liczby podróżujących osób, by w ciągu kilku sekund uzyskać propozycje polisy ubezpieczeniowej w wariantach od minimalnego do najbardziej kompleksowego.

Poszczególne warianty ubezpieczenia różnią się między sobą także przeznaczeniem. Znajdziemy w nich te dla osób zwiedzających, uprawiających sporty, zmotoryzowanych, jak i najbardziej wymagających, obejmujące pełną ochroną przed niemal wszystkim zdarzeniami, które mogą się nam przytrafić w podróży.