Skip to main content

Ubezpieczenie mieszkania zapewnia nam spokojny sen, gdy jesteśmy właścicielami nieruchomości. Przy niewielkiej składce możemy liczyć w jego przypadku na uzyskanie świadczenia w razie wystąpienia zdarzeń objętych ochroną. Szczególnie korzystną ofertę ubezpieczeń mieszkaniowych ma ERGO Hestia w ramach pakietu ERGO 7, który obejmuje całą paletę rozwiązań.

Ubezpieczenie mieszkaniowe – co ubezpieczamy?

Ubezpieczenie mieszkaniowe daje ochronę przy sporej ilości zdarzeń. Często nie jesteśmy nawet świadomi tego, jak mocno w jego ramach zabezpieczamy swoje mienie. W przypadku polisy mieszkaniowej obejmujemy ochroną bowiem nie tylko ściany i dach mieszkania, domu, domku letniskowego, budynku gospodarczego (w tym garażu) czy też domu w budowie. Takie ubezpieczenie obejmuje bowiem także inne składowe naszego majątku. Na przykład w ramach ERGO 7 chronimy dodatkowo:

 • elementy wykończenia, takie jak – (drzwi, okna, podłogi rolety, armatura, powłoki malarskie czy też wykładziny),
 • instalacje techniczne (np. instalacje wodno-kanalizacyjne, grzejniki, klimatyzatory  oraz panele fotowoltaiczne),
 • wyposażenie mieszkania (meble wbudowane i wolnostojące w tym sprzęt AGD, RTV czy Audio),
 • rzeczy osobiste (w tym biżuteria, własna elektronika, sprzęt sportowy i ubrania).

Korzystając z rozbudowanych wariantów ubezpieczenia mieszkaniowego, ochroną obejmiemy również architekturę ogrodu (czyli np. ogrodzenie oraz meble ogrodowe), a nawet dzieła sztuki i różnego rodzaju kolekcje.

przed czym chroni ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkaniowe – przed czym i co chroni?

Przed wykupem polisy ubezpieczeniowej możemy określić zakres ochrony naszego mieszkania, domu lub innego obiektu. Podstawowa ochrona obejmuje skutki uszkodzenia mienia w związku z ogniem lub innymi zdarzeniami losowymi, w tym m.in.:

 • zalaniem (także związanym z powodzią), silnym wiatrem, uderzeniem pioruna, gradem, niszczącym działaniem mrozu,
 • przepięciem w instalacji elektrycznej, które skutkuje uszkodzeniem sprzętów elektrycznych,
 • katastrofą budowlaną w trakcie budowy,
 • upadkiem drzewa na domek letniskowy.

Ubezpieczenie mieszkaniowe dostępne jest bez oględzin budynku oraz okazywania przedmiotów, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Możemy także ubezpieczyć budynek, który nie przeszedł jeszcze końcowego odbioru technicznego.

Co niezwykle ważne, przy polisie mieszkaniowej ubezpieczymy również rośliny znajdujące się na terenie posesji, elementy zewnętrzne, takie jak kamery oraz części monitoringu, klimatyzatory, a nawet zapasy żywności przechowywane w lodówkach i zamrażarkach.

Ubezpieczenie mieszkaniowe obejmuje ponadto ochronę mienia przed włamaniem i kradzieżą przedmiotów, części składowych domu lub mieszkania (w tym m.in. rynien, klimatyzatorów, paneli fotowoltaicznych), zniszczenie części składowych domu, mieszkania, domku letniskowego lub domku w budowie przy próbie włamania, zniszczenie lub kradzież przedmiotów znajdujących się na terenie posesji czy też skutki wandalizmu. Warto mieć na uwadze to, że jeśli dojdzie do włamania, w ramach polisy ubezpieczeniowej pokryjemy koszty wymiany zabezpieczeń, a także dorobienia nowych kluczy w związku z wymianą zamków.

W najszerszym zakresie pakietu ERGO 7 jest wariant od wszystkich zdarzeń (AllRisk), który zabezpiecza mienie przed własnym uszkodzeniem, takim jak zalanie wodą laptopa, stłuczeniem płyty indukcyjnej czy upadkiem tabletu.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określany jest dokładnie w wariantach wyszczególnionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Możemy je dostosować tak, by jak najlepiej odpowiadały one naszym oczekiwaniom.

Rozszerzenie ubezpieczenia mieszkaniowego o dodatkowe ubezpieczenia pozakomunikacyjne

Decydując się na wykup polisy ubezpieczeniowej na mieszkanie, powinniśmy zastanowić się nad jej rozszerzeniem o inne ryzyka. Bardzo często możemy dzięki temu zyskać dodatkowe oszczędności na składkach, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom ochrony sobie i bliskim nam osobom.

W korzystnych warunkach cenowych takie rozszerzenie uzyskamy w pakiecie ubezpieczeń ERGO 7 dostępnym w ofercie ERGO Hestia. Przy kompleksowej polisie możemy tutaj zapewnić sobie – oprócz ochrony mieszkania i mienia – dodatkowo ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

To pierwsze ubezpieczenie chroni nas i nasze dzieci przed wyrządzeniem szkody na osobie lub mieniu osób trzecich, również w związku z użytkowaniem nieruchomości (np. zalanie w związku z działaniem pralki lub uszkodzeniem prysznica), a także poza mieszkaniem (np. uszkodzenie pojazdu podczas jazdy rowerem przez dziecko).

Ubezpieczenie NNW zapewnia z kolei odszkodowanie nam lub naszym bliskim w razie uszczerbku na zdrowiu, utraty zdolności do pracy lub śmierci. Warto w jego przypadku rozpatrzyć rozszerzenie zakresu o szereg dodatkowych ryzyk, jak np. wykonywanie zawodu podwyższonego ryzyka lub uprawianie sportów podwyższonego ryzyka czy też wystąpienie zawału serca albo udaru mózgu.

ERGO Hestia w ramach ubezpieczenia ERGO 7 oferuje ponadto tak unikalne, dodatkowe możliwości ochrony, jak:

 • Home Assistance – czyli pomoc techniczną specjalisty w mieszkaniu dostępną za symboliczną kwotę składki (np. hydraulika, serwisanta sprzętu AGD lub RTV),
 • SOS Assistance – dodatkową pomoc w razie uszkodzenia albo całkowitego zniszczenia domu (w tym m.in. lokal zastępczy, transport mienia, bieżąca ochrona ocalałego mienia),
 • Medical Assistance – wsparcie lekarza, pielęgniarki, a nawet dowóz leków w razie nagłego zachorowania albo wypadku i konieczności stałego przebywania w związku z tym w mieszkaniu,
 • ochrona bagażu – w związku z jego utratą lub zniszczeniem w codziennym użytkowaniu albo w podróży – obejmuje również ochronę wewnątrz pojazdu albo w bagażnikach zewnętrznych,
 • OC najemcy – obejmujące ochronę w sytuacji, gdy nasz najemca zniszczy albo uszkodzi mienie osoby trzeciej (najczęściej – gdy dojdzie do zalania).

Tego typu rozwiązania zwiększają komfort naszego życia. Nie musimy się już przez to martwić, że przy określonych zdarzeniach będziemy musieli zmienić swoje plany lub też szukać dodatkowej pomocy.

Zanim podpiszemy polisę wystawioną przez ubezpieczyciela, powinniśmy dokładnie sprawdzić zakres ochrony, by jak najlepiej dopasować go do swoich potrzeb względem składki.

ERGO Hestia – ubezpieczenia z górnej półki

Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawi nam polisę mieszkaniową, musimy zwrócić uwagę nie tylko na jej zakres i składki. Bardzo istotny jest również sposób obsługi i doświadczenie na rynku ubezpieczeń. To właśnie dlatego ERGO Hestia cieszy się tak dużą popularnością. Możemy tutaj liczyć na doskonałą obsługę dzięki przydzieleniu nam jednego agenta, który będzie nam pomagać nie tylko przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ale również w obsłudze bieżącej, związanej ze szkodami.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia wyróżnia ponadto długie, bo aż 30-letnie doświadczenie na rynku. Dzięki niemu możliwe jest przewidzenie wszystkich sytuacji, które mogą zdarzyć się ubezpieczającym, i określenie składki ubezpieczeniowej w taki sposób, by przy danym poziomie ryzyka nie była ona wygórowana.

sprzedaż ubezpieczeń online i przez telefon

Obsługa ubezpieczenia mieszkania – nowinki technologiczne

Rozwój technologii to obecnie podstawa w każdej branży. Wie o tym wielu ubezpieczycieli, którzy od niedawna pozwalają na obsługę ubezpieczenia online, w ramach nowoczesnych portali. Także ERGO Hestia przygotowała dla swoich klientów taki portal, za pomocą którego samodzielnie albo przy wsparciu agenta ubezpieczeniowego możliwe jest załatwienie szeregu spraw. iHestia, o którym mowa, umożliwia m.in.:

 • zgłoszenie szkody poprzez przesłanie jej opisu wraz z załącznikami w formie zdjęć lub filmików, przez co unikamy często konieczności dokonywania oględzin osobistych,
 • odczytanie informacji o podsumowaniu zgłoszenia szkody oraz przebiegu jej likwidacji,
 • skonfigurowanie własnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i przesłanie go do agenta, a także zaakceptowanie polisy na odległość,
 • aktualizowanie swoich danych osobowych lub danych przedmiotu ubezpieczenia,
 • kontakt z agentem w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia,
 • zgłoszenie sprzedaży nieruchomości,
 • opłacenie całej składki lub raty ubezpieczeniowej,
 • pobranie najważniejszych dokumentów związanych z naszym ubezpieczeniem, zapisanie ich w wersji cyfrowej lub wydrukowanie.

Te wszystkie rozwiązania dostępne są bez względu na zakres ubezpieczenia. Alternatywną formą kontaktu online dla klientów ERGO Hestia są ponadto formularze na stronie internetowej www.ergohestia.pl.