Skip to main content

Ubezpieczenie domu i mieszkania zapewnia spokojny sen, niezależnie od pogody. Wybierając ofertę odpowiedniego ubezpieczyciela, ochronimy się przed niemal wszystkimi zjawiskami atmosferycznymi występującymi na terytorium naszego kraju.

Zanim postawimy na konkretny pakiet ubezpieczenia, powinniśmy przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W kategorii zdarzeń losowych znajdziemy w nich szczegółowe informacje na temat zakresu danej polisy, jeśli chodzi o poszczególne zjawiska, związane z takimi żywiołami jak woda, powietrze, ogień i ziemia.

Ubezpieczenie nieruchomości od zalania

Ubezpieczenie od zalania chroni nasz dom lub mieszkanie przed działaniem wody i innych cieczy związanych m.in. z silnymi opadami atmosferycznymi. Chodzi tutaj nie tylko o zalanie przez dach, ale również powodzie związane z gwałtownym wezbraniem wód z rzek i strumyków, zbiorników wodnych czy też studzienek kanalizacyjnych.

Szkody z tym związane mogą być ogromne. Można wśród nich wymienić grzyby i pleśń na ścianach, uszkodzenie podłóg i mebli czy też przesiąknięte sufity. Opłacając składkę na ubezpieczenie domu lub mieszkania od wszelkich ryzyk związanych ze zdarzeniami losowymi, skutecznie usuniemy wszelkie szkody powstałe w związku z działaniem takiego żywiołu jak woda.

ubezpieczenie śniegowe czym jest

Ubezpieczenie nieruchomości od śniegu i lodu

Zimowa aura może także powodować różnego rodzaju zniszczenia domu lub mieszkania. Wśród najczęściej zgłaszanych zimą szkód należą te związane ze staczaniem się mas śniegu lub lodu na ubezpieczoną nieruchomość (szczególnie w górach), ale również zawaleniem się dachu w związku z dużym ciężarem śniegu lub lodu czy też przewróceniem się w związku z tym naszego mienia na inny budynek.

Ubezpieczenie od gradu

Gradobicia stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz również dla budynków. Kule gradowe osiągające średnicę od kilku centymetrów wzwyż mogą wyrządzić szkody, niszcząc dachy i elewację, ale również balkony i okna. Dodatkowo, gdy kule gradowe dostaną się do wnętrza nieruchomości, może dojść do jej zalania. W związku z gradobiciem dochodzi równie często do uszkodzeń innych budynków na posesji, w tym altany i garażu. To dlatego warto postawić na ubezpieczenie, w którym zawarta jest ochrona przed gradem.

Pojęcie gradu jest w różny sposób definiowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej jest on określany jako opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu.

Zdarza się ponadto, że ubezpieczyciele dzielą opady atmosferyczne, których skutkiem są uszkodzenia nieruchomości, na deszcz ze śniegiem, krupy śnieżne czy też ziarna lodowe. Tego typu niuanse mogą mieć znaczenie w przypadku, gdy będziemy wnioskować o odszkodowanie. Warto mieć to na uwadze, nim postawimy na konkretną ofertę.

Ponadto w podstawowej wersji ubezpieczenia przed gradobiciem chronimy jedynie mury i inne stałe elementy nieruchomości (jak np. dach). Jeśli chcemy zabezpieczyć również balkony, okna i inne budynki zlokalizowane na posesji, powinniśmy wykupić do polisy określone dodatki.

ubezpieczenie od pioruna warunki

Ubezpieczenie od uderzenia pioruna

Wiosenna i letnia aura sprzyja wyładowaniom atmosferycznym, które mogą spowodować uszkodzenia naszego domu lub mieszkania, a także znajdujących się w nich sprzętów. Uderzenie pioruna i związane z nim skutki, czyli przepięcia w sieci, zaliczane są zwykle do zdarzeń losowych objętych ochroną w podstawowym ubezpieczeniu, ale zdarza się również, że musimy wykupić dodatkową ochronę, powiększając zakres naszej polisy.

Równie istotne jest to, że część polis ubezpieczeniowych nie obejmuje skutków przepięć w instalacjach podziemnych lub urządzeniach albo instalacjach, w których stopień zużycia poszczególnych elementów przekroczył 80 proc.

 

Ubezpieczenie od silnego wiatru

Silny wiatr to zjawisko atmosferyczne, które coraz częściej występuje na terytorium Polski, wywołując liczne szkody na nieruchomościach. Jak duża jest skala tego zjawiska w ostatnich kilku latach, możemy łatwo sprawdzić, przeszukując SMS-y z alertami RCB. Widać po nich doskonale, że silny wiatr jest obecnie dużym problemem. Na szczęście dzięki polisie ubezpieczeniowej skutecznie ochronimy się przed skutkami tego typu zjawisk.

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają jako silny wiatr/huragan ruch powietrza atmosferycznego związany z nierównomiernym rozkładem ciśnienia atmosferycznego, powodujący masowe straty. Najczęściej stosowaną granicą prędkości wiatru przez ubezpieczycieli jest kilkanaście m/s. W przypadku ERGO Hestia jest to 15 m/s.

Gdy analizowana jest konkretna szkoda, stosowane są oficjalne pomiary, które przeprowadza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli pomiary okażą się wyższe od określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia bariery, szkoda powinna zostać uznana.

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa chroni przed uszkodzeniami stałych elementów nieruchomości, a więc np. zerwaniem dachu, tynku i uszkodzeniami balkonów. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy w ramach ubezpieczenia pokryjemy także starty w ruchomościach domowych, ponieważ np. przy uszkodzeniu dachu może dojść do uszkodzenia naszego wyposażenia.

Istotnym elementem ochrony ubezpieczeniowej są ponadto zabudowania oraz mienie, które zlokalizowane jest w obrębie naszej posesji. Możemy tutaj wymienić m.in. garaż wolnostojący, małą architekturę ogrodową lub roślinność w ogrodzie. Warto ponadto rozszerzyć taką polisę o stłuczenie przedmiotów szklanych, co zabezpieczy nasze szyby oraz panele fotowoltaiczne i solarne, jeśli mamy je w swoim wyposażeniu.

Ubezpieczenie od pożaru

Pożary to powszechny problem w Polsce. W samym tylko 2020 r. strażacy w naszym kraju wyjeżdżali do ok. 130 tys. pożarów. To dlatego tak bardzo istotne jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej chroniącej przed skutkami tego typu zdarzeń. Podstawowe warianty ubezpieczenia chronią przed pożarem mury oraz elementy stałe.

Jeśli zależy nam jednak na kompleksowej ochronie nieruchomości, powinniśmy także zadbać o włączenie do ochrony ubezpieczeniowej mienia ruchomego, a więc części wyposażenia mieszkania nieprzytwierdzonej do budynku na stałe, którą można demontować w swobodny sposób. To dodatkowo płatne rozszerzenie.

Ubezpieczenie od osunięcia, zapadania oraz trzęsienia ziemi

Poszukując ubezpieczenia, które ochroni nas przed skutkami zjawisk związanych z różnego rodzaju żywiołami, bardzo często zapominamy o ochronie mieszkania lub domu przed skutkami osunięcia się, zapadania oraz trzęsienia ziemi.

Choć w Polsce z tego typu zagrożeniem mamy do czynienia zwykle na terenach pokopalnianych, zboczach oraz wzniesieniach, może się zdarzyć, że do katastrofy budowlanej dojdzie w związku z działaniem suszy, ulewnego deszczu lub powodzi. Oprócz tego dochodzi do stałej zmiany ułożenia płyt tektonicznych, co może w przyszłości zwiększyć zagrożenie ze strony wstrząsów sejsmicznych.

To dlatego nie można zapominać o uwzględnieniu takiego ryzyka w polisie. Dobre ubezpieczenie uchroni przed takim zjawiskami nie tylko mury i elementy stałe, ale również inne obiekty w obrębie posesji, w tym domek letniskowy, altanę czy też garaż.

ubezpieczenie od wiatru jak działa

Gdzie znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia domu lub mieszkania przed skutkami zjawisk?

Na rynku możemy znaleźć bogatą ofertę towarzystw ubezpieczeniowych, obejmującą skutki różnych zjawisk na nieruchomościach. Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia domu lub mieszkania przed różnymi zjawiskami, które najczęściej występują na terenie naszego kraju, oferuje m.in. ERGO Hestia w ramach pakietu ERGO 7. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia należą do nich m.in. zalanie (związane z powodzią lub deszczem nawalnym), uderzenie pioruna, grad, huragan (wywołujący oprócz samoistnych uszkodzeń budynku również te związane z upadkiem drzew lub masztów), śnieg i lód, sadza i dym, osunięcie, zapadanie oraz trzęsienie ziemi.

Korzystając z pomocy doświadczonych doradców, dobierzemy polisę, która będzie najlepiej odpowiadać naszym potrzebom w kwestii wysokości składki oraz zakresu ochrony.